345-0317/01 – Počítačová podpora ve tváření (PPTv)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU45 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost - zpracovat konstitutivní parametry materiálu - modelovat a optimalizovat tvářecí procesy - aplikovat výpočetní metody ve tváření

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, které úzce navazují na předměty Strojírenské materiály, Technologie I a Tváření. Studenti si osvojí základní znalosti v oblasti využití výpočetní techniky v analýze procesů tváření, algoritmizace prací při technologické přípravě výroby tvářených polotovarů. Seznámí se se systémy technologické přípravy výroby tvářených dílců. Absolvují základy práce s dostupnými systémy analýzy procesů tváření, programový soubory pro objemové a plošné tváření, pro určování energosilových parametrů tvářecích strojů, systémy modelování a simulace tvářecích procesů metodou konečných prvků.

Povinná literatura:

PETRUŽELKA, J. HRUBÝ, J. Výpočetní metody ve tváření. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2000 HRUBÝ, J. Tváření kovů - analýza procesů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1994. [online]. poslední aktualizace 19. 9. 2009. [citováno 17. 10. 2009]. URL: www.345.vsb.cz/jirihruby/texty/TvareniKovuAnalyzaProcesu.pdf. HRUBÝ, J. RUSZ, S. ČADA, R. Strojírenské tváření. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1993 VALENTA, J. aj. Novodobé metody výpočtu tuhosti a pevnosti ve strojírenství. Praha: SNTL, 1975 STOROŽEV, M.V. POPOV, J.A. Teória tvárnenia kovov. Bratislava: ALFA, 1978 PRIMUS, F. Teorie tváření plechů a trubek. Praha: ČVUT, 1980 HRUBÝ, J. Počítačová podpora ve tváření. [online]. poslední aktualizace 26. 8. 2009. [citováno 16. 12. 2009]. URL: www.345.vsb.cz/jirihruby/ppt.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Konstituční parametry tvářených materiálů 2. Numerické metody vyhodnocování výsledků měření 3. Modelování a optimalizace tvářecích procesů 4. Výpočetní metody - přehled a klasifikace. Metody klasické 5. Výpočetní metody - přehled a klasifikace. Metody moderní 6. Aplikace výpočetních metod v analýza tvářecích procesů 7. Programový soubor FORMING - objemové a plošné tváření 8. Programový soubor LISY – parametry tvářecích strojů 9. Programový soubor QForm – metoda modelování a simulace Cvičení: 1. Zápustkové kování - technologický postup 2. Zápustkové kování - návrh parametrů kovacího stroje 3. Zápustkové kování - kontrola namáhání kovací zápustky 4. Objemové tváření - technologický postup 5. Objemové tváření – návrh parametrů protlačovacího stroje 6. Objemové tváření - kontrola namáhání složeného protlačovacího nástroje 7. Plošné tváření - technologický postup 8. Plošné tváření - návrh parametrů lisovacího stroje 9. Plošné tváření – kontrola namáhání postupového nástroje Seznam otázek k testu 1. Rozšířená konstitutivní matice materiálu 2. Numerické metody vyhodnocování výsledků měření 3. Modelování a optimalizace tvářecích procesů 4. Výpočetní metody - přehled a klasifikace. Metody klasické 5. Výpočetní metody - přehled a klasifikace. Metody moderní 7. Analýza základních parametrů zápustkového tváření 8. Analýza základních parametrů objemového tváření za studena 9. Analýza základních parametrů tváření plechu 10.Postup analýzy metodou kluzových čar 11.Postup analýzy metodou horní meze 12.Postup analýzy podle normativu ČSN EN 13.Postup analýzy metodou konečných prvků 14.Základní principy a postupy technologické přípravy výroby tvářením 15.Komplexní systém sestavení technologického postupu kování 16.Komplexní systém sestavení technologického postupu protlačování 17.Komplexní systém sestavení technologického postupu lisování plechu 18.Výběr parametrů kovacích strojů 19.Výběr parametrů protlačovacích strojů a automatů 20.Výběr parametrů lisovacích strojů a postupových lisů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 60  0 3
        Písemka Písemka 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.