345-0317/02 – Computer Aided Metal Forming (PPTv)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU45 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 4+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Ability - to treatment of constitutive parameters of material - to model a optimize of metal forming processes - to apply of numerical methods in metal forming

Teaching methods

Tutorials
Project work

Summary

Methods of analysis in metal forming processes will be introduced during this course. Physical and numerical modelling of stress and strain fields. Slip line method, Finite elements method and Experimental-numerical method Visioplast will be presented in detail.

Compulsory literature:

PETRUŽELKA, J. HRUBÝ, J. Výpočetní metody ve tváření. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2000 HRUBÝ, J. Tváření kovů - analýza procesů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1994. [online]. poslední aktualizace 19. 9. 2009. [citováno 17. 10. 2009]. URL: www.345.vsb.cz/jirihruby/texty/TvareniKovuAnalyzaProcesu.pdf. HRUBÝ, J. RUSZ, S. ČADA, R. Strojírenské tváření. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1993 VALENTA, J. aj. Novodobé metody výpočtu tuhosti a pevnosti ve strojírenství. Praha: SNTL, 1975 STOROŽEV, M.V. POPOV, J.A. Teória tvárnenia kovov. Bratislava: ALFA, 1978 PRIMUS, F. Teorie tváření plechů a trubek. Praha: ČVUT, 1980 HRUBÝ, J. Počítačová podpora ve tváření. [online]. poslední aktualizace 26. 8. 2009. [citováno 16. 12. 2009]. URL: www.345.vsb.cz/jirihruby/ppt.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Konzultace: 1. Konstituční parametry tvářených materiálů 2. Numerické metody vyhodnocování výsledků měření 3. Modelování a optimalizace tvářecích procesů 4. Výpočetní metody - přehled a klasifikace. Metody klasické 5. Výpočetní metody - přehled a klasifikace. Metody moderní 6. Aplikace výpočetních metod v analýza tvářecích procesů 7. Programový soubor FORMING - objemové a plošné tváření 8. Programový soubor LISY – parametry tvářecích strojů 9. Programový soubor QForm – metoda modelování a simulace Semináře: 1. Zápustkové kování - technologický postup 2. Zápustkové kování - návrh parametrů kovacího stroje 3. Zápustkové kování - kontrola namáhání kovací zápustky 4. Objemové tváření - technologický postup 5. Objemové tváření – návrh parametrů protlačovacího stroje 6. Objemové tváření - kontrola namáhání složeného protlačovacího nástroje 7. Plošné tváření - technologický postup 8. Plošné tváření - návrh parametrů lisovacího stroje 9. Plošné tváření – kontrola namáhání postupového nástroje Seznam otázek k testu 1. Rozšířená konstitutivní matice materiálu 2. Numerické metody vyhodnocování výsledků měření 3. Modelování a optimalizace tvářecích procesů 4. Výpočetní metody - přehled a klasifikace. Metody klasické 5. Výpočetní metody - přehled a klasifikace. Metody moderní 7. Analýza základních parametrů zápustkového tváření 8. Analýza základních parametrů objemového tváření za studena 9. Analýza základních parametrů tváření plechu 10.Postup analýzy metodou kluzových čar 11.Postup analýzy metodou horní meze 12.Postup analýzy podle normativu ČSN EN 13.Postup analýzy metodou konečných prvků 14.Základní principy a postupy technologické přípravy výroby tvářením 15.Komplexní systém sestavení technologického postupu kování 16.Komplexní systém sestavení technologického postupu protlačování 17.Komplexní systém sestavení technologického postupu lisování plechu 18.Výběr parametrů kovacích strojů 19.Výběr parametrů protlačovacích strojů a automatů 20.Výběr parametrů lisovacích strojů a postupových lisů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 60  0 3
        Written exam Written test 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Třinec 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.