345-0318/05 – Počítačová podpora ve svařování (PPSv)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětuIng. Vladislav OchodekGarant verze předmětuIng. Vladislav Ochodek
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFS, FMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OH120 Ing. Vladislav Ochodek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost: - zpracovat materiálová a technologická data, - posoudit svařitelnost materiálů, - provést predikci vybraných vlastností materiálu po svařování, - navrhnout a optimalizovat technologický postup svařování, - používat specializovaný software pro oblast svařování, - modelovat a optimalizovat tavné a tlakové svařovací procesy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, které úzce navazují na předměty Strojírenské materiály, Základy technologie svařování a Svařování.Zabývá se výpočetními metodami a použitím specializovaného softwaru ve svařování. Obsahuje: materiálové databáze, hodnocení a predikce vybraných vlastností svarových spojů, hodnocení svařitelnosti materiálu, výpočet teplotních a napěťových polí, dimenzování svarových spojů, volbu optimální technologie svařování, monitorování svařovacích procesů.

Povinná literatura:

YURIOKA,N.. Determination of necessary minimum preheating temperature [online]. April, 2007 , May,2007 [cit. 2008-09-12]. Dostupný z WWW: . GRONG, O. Metallurgical Modelling of Welding. H.K.D.H. Bhadeshia. 1st edition. London : The Institute of Materials, 1992. 581 s. ISBN 0 901716 37 5 OCHODEK, V. Výpočetní metody ve svařování I., Interní učební texty, VŠB TU Ostrava, 2008. HRIVŇÁK, I. Teória zvariteľnosti kovov a zliatin, Veda, 1989.344 s.ISBN 80-224- 0016-5 eFunda Engineering Fundamentals. [online]. 1998-2008 , 2008 [cit. 2008-09-12]. Dostupný z WWW: . MatWeb Material Property Data [online]. 1996-2008 , 12.9.2008 [cit. 2008-09-12]. Dostupný z WWW: . MechEng Calculator [online]. 2006 , 1.5.2006 [cit. 2008-09-12]. Dostupný z WWW: . TWI [online]. 2008 [cit. 2008-09-12]. Dostupný z WWW: . EWI [online]. 2008 [cit. 2008-09-12]. Dostupný z WWW: .

Doporučená literatura:

CERJAK,H, BHADESIA,H,K,D,H.Mathematical Modelling of Weld Phenomena 1-6.The institute og Materials 1992-2006 ASM. Handbook vol. 6, Welding, Brazing, Soldering. ASM 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování dílčích projektů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z oblasti svařování a materiálů. Uživatelská znalost PC a MS Office. Min. 80% účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní cvičení. Výpočetní metody a výp. technika v technologii svařování - možnosti využití. 2. Výběr základního a přídavného materiálu. Databáze. 3. Predikce vlastností svarových spojů, TOO, hodnocení svařitelnosti. (projekt č. 1). 4. Stanovení a optimalizace teplotního režimu svařování. 5. Výpočet a dimenzování svarových spojů (projekt č. 2). 6. Ekonomika svařování - výběr vhodné technologie svařování (projekt č. 3). 7. Úvod do analytické a numerického řešení teplotních polí. 8. Numerického řešení teplotních a napěťových polí při svařování. Seznámení s výpočetním prostředím. 9. Definování teplotního zdroje. Vstupní data – materiálové, technologické. Okrajové podmínky. 10. Řešení modelových úloh pro tavné a tlakové svařování (projekt č. 4). 11. Software pro svařování-aplikační programy I. 12. Software pro svařování-aplikační programy II. 13. Technologické postupy svařování-návrh, generování, archivace (projekt č. 5). 14. Monitorování svařovacích procesů-záznam, archivace a vyhodnocení dat.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok