345-0319/01 – Svařovací stroje (SvS)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
KOZ323 Ing. Jindřich Kozák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent získá znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti svařovacích zdrojů a jejich použití. Cílem studia je získat znalosti: - o základních pojmech v oblasti svařovacích zdrojů a jejich historickém vývoji. - o princip konstrukcí zdrojů, zdrojích proudu a zařízení pro svařování pro jednotlivé metody svařování. - o nových moderních zdrojích z hlediska jejich řízení a zápisu dat. - o svařovacích přípravcích, polohovadlech a manipulátorech. - o robotizaci svařování. - o aplikacích svařovacích zařízení ve velkosériové výrobě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Úvod do techniky obloukových svařovacích strojů - základní pojmy, požadavky bezpečnosti práce. Principy konstrukce a řízení svařovacích transformátorů, elektronických měničů, rotačních zdrojů, svařovacích usměrňovačů, středofrekvenčních a vysokofrekvenčních invertorů, synergické MIG svařování - princip konstrukce zdrojů, zdroje proudu a zařízení pro svařování v ochranných atmosférách, zdroje proudu a zařízení pro svařování automatem pod tavidlem, svařovací přípravky, polohovadla a manipulátory, robotizace svařování.

Povinná literatura:

KOUKAL, J., BŘEZINA, R.: Výrobní stroje tvářecí a svářecí. VŠB - TU Ostrava, 1999, 108 s. PLÍVA, L.: Československé stroje a pomocná zařízení pro obloukové, elektrostruskové a odporové svařování. SNTL Praha, 1980, 281 s. KUNCIPÁL, J. a kol.: Nové technologie svařování. SNTL Praha, 1984, s. 203 až 215. KUNCIPÁL, J. a kol.: Teorie svařování. SNTL Praha, 1986, s. 234 až 242. HLAVATÝ, I. Teorie a technologie svařování (The Theory and Technology of Welding) - první multimediální publikace o svařování. [on line]. VŠB – TU Ostrava, 2009, poslední revize 20. 10. 2010. Dostupné z: < http://fs1.vsb.cz/~hla80 >. ISBN 978-80-248-2414-7. HLAVATÝ, I. Svařovací stroje. [on line]. Přednášky a podklady k výuce. VŠB – TU Ostrava, 2009, poslední revize 20. 1. 2010. Dostupné z: < http://fs1.vsb.cz/~hla80 >.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce na zadané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do techniky obloukových svařovacích strojů. 2. Konstrukce a principy řízení obloukových svařovacích strojů 1. a 2. generace. 3. Konstrukce a principy řízení obloukových svařovacích strojů 3. a 4. generace. 4. Synergické MIG svařování. Principy konstrukce a regulace. 5. Zdroje proudu a zařízení pro svařování v ochranných atmosférách. 6. Zdroje proudu a zařízení pro svařování pod tavidlem. 7. Svařovací přípravky, polohovadla a manipulátory. 8. Robotizace svařování. 9. Aplikace svařovacích zařízení ve velkosériové výrobě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 40  20 3
        Písemka Písemka 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%. Studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Semestrální projekt - písemná část (min. 20 bodů – max. 40 bodů) 2. Semestrální projekt - prezentace (min. 31 bodů – max. 60 bodů)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Semestrální projekt - písemná část (min. 20 bodů – max. 40 bodů) 2. Semestrální projekt - prezentace (min. 31 bodů – max. 60 bodů)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2010/2011 letní