345-0320/01 – Design materálů a povrchu součástí (DMPS)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POD50 doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí pro tvorbu návrhu materiálu a designu povrchu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Vzájemné vazby a souvislosti mezi požadavky kladenými na konstrukční prvek, podmínky jeho provozu, vlastnosti materiálu, ze kterého je konstrukční prvek vyroben a technologie jeho výroby je základním východiskem pro tvorbu kritérií návrhu materiálu a tvarového designu konstrukčních prvků. Předmět navazuje na studium strojírenských materiálů a povrchových úprav. Cílem studia je schopnost návrhu kvalitního projektu povrchové úpravy konstrukčního prvku s respektováním vlivu prostředí a technologického zatížení. Technologie úpravy povrchu materiálu součástí mechanicky, chemicky, povlakováním, tepelným zpracováním, iontovou implantací, vakuovým pokovování. Hodnocení kvality povrchu materiálu a povrchových systémů.

Povinná literatura:

MOHYLA, M.: Technologie povrchových úprav kovů. VŠB, Ostrava, 1994. http://www.gtkorr.de PODJUKLOVÁ, J.: Speciální technologie povrchových úprav I. VŠB, Ostrava, 1997. ASHBY, M.F.: Materials Selection in Mechanical Design. Pergamon Press, 1992, 311s. ASHBY, M.; JOHNSON, K.: Materials and Design. Butterworth Heinemann, 2002, 336 s, ISBN 0-7506-5554 -2 STRNADEL, B.: Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství. Ostravské tiskárny a.s., Ostrava, 1998, 334s. SCHAARSCHMIDT, K.H.: Grundlagen der Gestaltung - Farbe. Technische Universität Dresden, 1997. ČSN EN ISO 12 944 - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování přednášek. Absolvování cvičení. Neúčast omluvená max. třech cvičeních. Zpracování programu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Obecné zásady pro návrh povrchové ochrany materiálu. 2. Klasifikace vnějšího prostředí. 3. Návrh a projektování designu součásti. 4. Metody tvorby projektu. 5. Materiály pro aplikaci v designu - základní vlastnosti 6. Materiály pro aplikaci v designu - sklo, keramika, plasty. 7. Ochranné systémy, návrh a vlastnosti. 8. Ochranné systémy, návrh a vlastnosti. 9. Typy povrchů podkladů, jejich vlastnosti a příprava. 10. Typy povrchů podkladů, jejich vlastnosti a příprava. 11. Technologie tvorby ochranných povlakových systémů. 12. Hodnocení vlastností ochranných povlakových systémů. 13. Laboratorní zkušební metody. 14. Zpracování specifikací pro nové a údržbové povlakové systémy. Cvičení: 1. Metody tvorby projektu. 2. Metody tvorby projektu. 3. Materiály pro aplikaci v povrchovém inženýrství - hodnocení vlastností. 4. Materiály pro aplikaci v povrchovém inženýrství - hodnocení vlastností. 5. Návrh ochranného systému pro dané prostředí - zadání programu č. 1. 6. Návrh ochranného systému pro dané prostředí. 7. Návrh technologie tvorby ochranného systému. 8. Tvorba ochranného systému. 9. Tvorba ochranného systému. 10. Tvorba ochranného systému. 11. Laboratorní hodnocení vlastností ochranného systému. 12. Laboratorní hodnocení vlastností ochranného systému. 13. Laboratorní hodnocení vlastností ochranného systému. 14. Zápočtový test, odevzdání programu č. 1.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 45  0 3
        Písemka Písemka 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.