345-0320/02 – Design materálů a povrchu součástí (DMPS)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POD50 doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí pro tvorbu návrhu materiálu a designu povrchu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Vzájemné vazby a souvislosti mezi požadavky kladenými na konstrukční prvek, podmínky jeho provozu, vlastnosti materiálu, ze kterého je konstrukční prvek vyroben a technologie jeho výroby je základním východiskem pro tvorbu kritérií návrhu materiálu a tvarového designu konstrukčních prvků. Předmět navazuje na studium strojírenských materiálů a povrchových úprav. Cílem studia je schopnost návrhu kvalitního projektu povrchové úpravy konstrukčního prvku s respektováním vlivu prostředí a technologického zatížení. Technologie úpravy povrchu materiálu součástí mechanicky, chemicky, povlakováním, tepelným zpracováním, iontovou implantací, vakuovým pokovování. Hodnocení kvality povrchu materiálu a povrchových systémů.

Povinná literatura:

MOHYLA, M.: Technologie povrchových úprav kovů. VŠB, Ostrava, 1994. http://www.gtkorr.de PODJUKLOVÁ, J.: Speciální technologie povrchových úprav I. VŠB, Ostrava, 1997. ASHBY, M.F.: Materials Selection in Mechanical Design. Pergamon Press, 1992, 311s. ASHBY, M.; JOHNSON, K.: Materials and Design. Butterworth Heinemann, 2002, 336 s, ISBN 0-7506-5554 -2 STRNADEL, B.: Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství. Ostravské tiskárny a.s., Ostrava, 1998, 334s. SCHAARSCHMIDT, K.H.: Grundlagen der Gestaltung - Farbe. Technische Universität Dresden, 1997. ČSN EN ISO 12 944 - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování přednášek. Absolvování cvičení. Zpracování programu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Obecné zásady pro návrh povrchové ochrany materiálu. 2. Klasifikace vnějšího prostředí. 3. Návrh a projektování designu součásti. 4. Metody tvorby projektu. 5. Materiály pro aplikaci v designu. 6. Materiály pro aplikaci v designu - sklo, keramika, plasty. 7. Ochranné systémy, návrh a vlastnosti. 8. Ochranné systémy, návrh a vlastnosti. 9. Typy povrchů podkladů, jejich vlastnosti a příprava. 10. Typy povrchů podkladů, jejich vlastnosti a příprava. 11. Technologie tvorby ochranných povlakových systémů. 12. Hodnocení vlastností ochranných povlakových systémů. 13. Laboratorní zkušební metody. 14. Zpracování specifikací pro nové a údržbové povlakové systémy. Cvičení: Individuální práce studentů 1 semestrální úloha z oblasti návrhu povrchové úpravy předmětu a její hodnocení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 45  0
        Písemka Písemka 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Třinec 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku