345-0321/01 – Transfer technologií a management inovací (TTaMI)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON45 doc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti - získají celkový obraz o dané problematice, - budou se orientovat v základních pojmech - transfer technologií, technologické inovace, management inovací, transferová centra, technologické parky a inovační pracoviště, technologický trh, ...

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku poslání státní vědecko-technické politiky, inovační centra a inovační podnikání, informační zabezpečení, inovačního podnikání, jeho systém podpor, přínosy pro rozvoj regionů.

Povinná literatura:

KONEČNÝ, M,. SKOKAN, K. Inovační centra. VŠB TU Ostrava, 2000. NOVÁK J,. Transfer technologií a management inovací, VŠB-TU Ostrava 2012, 99s. ISBN:978-80-248-2676-9

Doporučená literatura:

MIČIETA B., TUREKOVÁ H.,Inovačný manažment : východiská, overené postupy,- 1. vyd.. - Žilina : Žilinská univerzita, 2003 - 169 s. : il. ISBN 80-8070-055-9 (váz.)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Poslání vědní a technické politiky státu 2. Transfer výsledků vědy a výzkumu do hospodářské praxe 3. Inovační centra 4. Předpoklady a podmínky pro budování IC 5. Postup při budování IC 6. Inovační podnikání 7. Informační zabezpečení inovačního podnikání 8. Podpora rozvoje inovačního podnikání 9. Transfer technologií 10.Poslání společnosti pro transfer technologií 11.Význam inovačních center pro hospodářský rozvoj regionů 12.Inovační podnikání v období globalizace ekonomiky 13.Poslání asociace inovačního podnikání 14.Význam inovací pro rozvoj podnikání 15.Význam řízení inovací Cvičení: 1. Zásady vlády ČR 2. Podpora rozvoje vědy a techniky – granty 3. Klasifikace inovačních center 4. Typy inovačních center v ČR 5. Poslání společnosti VTP ČR 6. Postup při budování IC 7. Systém řízení IC 8. Program technologická ofenzíva 2001 9. Program inovace XXI 10.Systém inovačního podnikání v ČR 11.Inovační strategie ČR 12.Systém podpor podnikání v ČR 13.Transfer technologií 14.Poslání IC v oblasti přesregionální spolupráce 15.Vybrané případy IC v praxi

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 20  0
        Písemka Písemka 25  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku