345-0322/01 – Metody a technika řízení (MTŘ)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti - budou umět vysvětlit úlohu a význam manažerských technik v praxi, - budou umět vysvětlit pojmy manažerské metody a techniky, - dokáží k jednotlivým oblastem managementu přiřadit konkrétní používané techniky, - získají informace k jednotlivým metodám a technikám, - budou umět zhodnotit používané metody a techniky v praxi, - dokáží prezentovat a obhájit vlastní projekt.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Posluchači se v daném předmětu seznámí s úlohou a významem manažerských technik v praxi a základními technikami prognózování, strategické analýzy, strategického plánování, řízení podle cílů, delegování, technikami time managementu, učící se organizace, metodami rozhodování, kontrolními technikami, technikami sebeprezentace - manager a komunikace atd.

Povinná literatura:

ŠAJDLEROVÁ, I. E-learning systém FS VŠB: Metody a technika řízení [online]. 2010. Dostupné z http://vyuka.fs.vsb.cz/

Doporučená literatura:

ŠULEŘ, O. 100 klíčových manažerských technik. 1. Vyd. Praha: Computer Press. 2007. 320 s. ISBN 978-80-251-2173-3 WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. Praha: GRADA, 1996. 512 s. ISBN 80-7169-089-9 KONEČNÝ, M., TRNKA, R., NOVÁK, J. Metody a technika řízení. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0609-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úloha a význam manažerských technik v praxi, vymezení pojmu manažerských technik 2. Plánování – techniky prognózování, statistické, subjektivní, technologického předvídání, kroky vytváření efektivních předpokladů 3. Plánování – techniky strategické analýzy – stuktury prostředí, zdrojů, SWOT 4. Techniky strategického plánování – komponenty, výběr strategií 5. Techniky strategického plánování –modely, aplikace modelů 6. Vedení – řízení podle cílů (MBO), techniky rozhodování 7. Techniky delegování- důvody, bariéry, problémy, postupy 8. Organizování – krizový management 9. Organizování – organizační změny 10.Organizování –reengineering 11.Techniky time managementu 12.Kontrolování – význam, kontrolní proces 13.Kontrolování –kontrolní techniky 14.Techniky sebeprezentace 15.Controlling Cvičení: 1. Brainstorming 2. Paretovo pravidlo 3. Vícekritériální rozhodování 4. Ishikawův diagram 5. Techniky prognózování 6. Statistické metody 7. Subjektivní metody 8. Metody technologického předvídání 9. Kroky vytváření efektivních předpokladů 10.Krizový management a organizační změny 11.Reengineering 12.Techniky time managementu 13.Kontrolní techniky 14.Kontrolní techniky 15.Závěrečný test Otázky závěrečného testu 1. Úloha a význam manažerských technik v praxi, vymezení pojmu manažerských technik 2. Techniky prognózování – význam předvídání vývoje, princip základních technik 3. Plánování – techniky strategické analýzy – stuktury prostředí, zdrojů, SWOT 4. Techniky strategického plánování – komponenty, výběr strategií, modely, aplikace modelů 5. Strategické myšlení – definice, přínosy, překážky, principy úspěšného strategického myšlení, 6. Strategické alternativy 7. Strategické plánovací modely 8. Řízení podle cílů (MBO) 9. Techniky delegování– význam, bariéry, překážky, postup delegování 10.Efektivní porada – význam, zásady, účastníci, zvláštní typy porad 11.Krizový management – definice, základní prvky, stupně ohrožení, krizová strategie 12.Organizační změny – reorganizace, restrukturalizace, reengineering 13.Organizační struktura – modelování org. struktur 14.Techniky time managementu 15.Učící se organizace – principy, definice, charakteristika, bariéry 16.Techniky rozhodování a řešení problémů 17.Faktory ovlivňující hledání řešení 18.Techniky sebeprezentace 19.Kontrolní techniky 20.Techniky v personálním managementu 21.Dodavatelsko- odběratelské vztahy, výběr dodavatele 22.Projektový management - metody síťové analýzy 23.Vícekritériální rozhodování 24.Controling 25.Kalkulační metody 26.Metody modelování nákladů 27.Výrobková optimalizace, ekonomická optimalizace, stanovení optimální varianty 28.Techniky plánování jakosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 40  0 3
        Písemka Písemka 50  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.