345-0322/02 – Methods and Technique of Management (MTŘ)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits2
Subject guarantorIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students - will be able to explain the role and importance of management techniques in practice, - will be able to explain concepts of managerial methods and techniques, - obtain information on specific methods and techniques, - will be able to evaluate the methods and techniques used in practice, - able to present and defend a project.

Teaching methods

Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Students in this course learn about the role and importance of management techniques in practice and the basic techniques of forecasting, strategic analysis, strategic planning, management by objectives, delegation, time management techniques, learning organization, making decision, technique control self-presentation - manager, communications, etc.

Compulsory literature:

ŠAJDLEROVÁ, I. E-learning systém FS VŠB: Metody a technika řízení [online]. 2010. From: http://vyuka.fs.vsb.cz/

Recommended literature:

DONNELLY. J. H., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J. M. Management : principles and functions 4th ed. Homewood: BPI/Irwin, 1989. 762 p. ISBN 0-256-06671-X

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Konzultace: 1. Úloha a význam manažerských technik v praxi, vymezení pojmu manažerských technik 2. Plánování – techniky prognózování, statistické, subjektivní, technologického předvídání, kroky vytváření efektivních předpokladů 3. Plánování – techniky strategické analýzy – stuktury prostředí, zdrojů, SWOT 4. Techniky strategického plánování – komponenty, výběr strategií, modely, aplikace modelůVedení – řízení podle cílů (MBO), techniky rozhodování 5. Techniky delegování- důvody, bariéry, problémy, postupy 6. Organizování – krizový management, organizační změny, reengineering 7. Techniky time managementu. Kontrolování – význam, kontrolní proces, kontrolní techniky. 8. Techniky sebeprezentace. Controlling. Semináře: 1. Brainstorming. Paretovo pravidlo. Vícekritériální rozhodování. 2. Ishikawův diagram. Techniky prognózování. Statistické metody. Subjektivní metody. 3. Metody technologického předvídáníKroky vytváření efektivních předpokladů. Krizový management a organizační změny. 4. Reengineering. Techniky time managementu. Kontrolní techniky.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 40  0 3
        Written exam Written test 50  0 3
        Other task type Other task type 10  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec 2 Optional study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.