345-0322/05 – Metody a technika řízení (MTŘ)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity1
Garant předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DEL015 Ing. Radoslav Delinčák
GRE12 Ing. Markéta Gregušová, Ph.D.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti - budou umět vysvětlit úlohu a význam manažerských technik v praxi, - budou umět vysvětlit pojmy manažerské metody a techniky, - dokáží k jednotlivým oblastem managementu přiřadit konkrétní používané techniky, - získají informace k jednotlivým metodám a technikám, - budou umět zhodnotit používané metody a techniky v praxi, - dokáží prezentovat a obhájit vlastní projekt.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Posluchači se v daném předmětu seznámí s úlohou a významem manažerských technik v praxi a základními technikami prognózování, strategické analýzy, strategického plánování, řízení podle cílů, delegování, technikami time managementu, učící se organizace, metodami rozhodování, kontrolními technikami, technikami sebeprezentace - manager a komunikace atd.

Povinná literatura:

ŠAJDLEROVÁ, I. E-learning systém FS VŠB: Metody a technika řízení [online]. 2010. Dostupné z http://vyuka.fs.vsb.cz/

Doporučená literatura:

ŠULEŘ, O. 100 klíčových manažerských technik. 1. Vyd. Praha: Computer Press. 2007. 320 s. ISBN 978-80-251-2173-3 WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. Praha: GRADA, 1996. 512 s. ISBN 80-7169-089-9 KONEČNÝ, M., TRNKA, R., NOVÁK, J. Metody a technika řízení. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0609-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: 1. Úloha a význam manažerských technik v praxi, vymezení pojmu manažerských technik, oblasti využití manažerských metod a technik v praxi, jejich přínosy. 2. Metody a techniky pro podporu vrcholového managementu, metodami, techniky a nástroji pro prognózování budoucího vývoje, strategické plánování a rozhodování vrcholového managementu. 3. Metody, techniky a nástroje efektivního řízení výroby, analýza a měření práce. 4. Metody, techniky a nástroje pro podporu výrobního procesu – logistika, údržba. 5. Metody, techniky a nástroje pro efektivní administrativu. Metody, techniky a nástroje pro řízení informací. 6. Kvalita – metody, techniky a nástroje pro práci s kvalitou. 7. Metody, techniky a nástroje pro hodnocení investic a další v praxi uplatňované metody, techniky a nástroje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
        Semestrální projekt Semestrální projekt  
        Aktivní účast ve cvičeních - min. 80% Jiný typ úlohy  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku