345-0322/06 – Metody a technika řízení (MTŘ)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity1
Garant předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE12 Ing. Markéta Gregušová, Ph.D.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti - budou umět vysvětlit úlohu a význam manažerských technik v praxi, - budou umět vysvětlit pojmy manažerské metody a techniky, - dokáží k jednotlivým oblastem managementu přiřadit konkrétní používané techniky, - získají informace k jednotlivým metodám a technikám, - budou umět zhodnotit používané metody a techniky v praxi, - dokáží prezentovat a obhájit vlastní projekt.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Posluchači se v daném předmětu seznámí s úlohou a významem manažerských technik v praxi a základními technikami prognózování, strategické analýzy, strategického plánování, řízení podle cílů, delegování, technikami time managementu, učící se organizace, metodami rozhodování, kontrolními technikami, technikami sebeprezentace - manager a komunikace atd.

Povinná literatura:

ŠAJDLEROVÁ, I. E-learning systém FS VŠB: Metody a technika řízení [online]. 2010. Dostupné z http://vyuka.fs.vsb.cz/

Doporučená literatura:

ŠULEŘ, O. 100 klíčových manažerských technik. 1. Vyd. Praha: Computer Press. 2007. 320 s. ISBN 978-80-251-2173-3 WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. Praha: GRADA, 1996. 512 s. ISBN 80-7169-089-9 KONEČNÝ, M., TRNKA, R., NOVÁK, J. Metody a technika řízení. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0609-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti zpracovávají semestrální práci na zadané téma z oblasti metod a technik řízení – referát a prezentaci. Práce odevzdávají prostřednictvím e-learningového kurzu. Obhajoba semestrání práce probíhá v rámci semináře.

E-learning

ŠAJDLEROVÁ, I. E-learning systém FS VŠB: Metody a technika řízení [online]. 2010. Dostupné z http://vyuka.fs.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Osobní účast na konzultacích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konzultace: 1. Úloha a význam manažerských technik v praxi, vymezení pojmu manažerských technik, oblasti využití manažerských metod a technik v praxi, jejich přínosy. 2. Metody a techniky pro podporu vrcholového managementu, metodami, techniky a nástroji pro prognózování budoucího vývoje, strategické plánování a rozhodování vrcholového managementu. 3. Metody, techniky a nástroje efektivního řízení výroby, analýza a měření práce. 4. Metody, techniky a nástroje pro podporu výrobního procesu – logistika, údržba. 5. Metody, techniky a nástroje pro efektivní administrativu. Metody, techniky a nástroje pro řízení informací. 6. Kvalita – metody, techniky a nástroje pro práci s kvalitou. 7. Metody, techniky a nástroje pro hodnocení investic a další v praxi uplatňované metody, techniky a nástroje.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
        Semestrální projekt Semestrální projekt  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - K 2014/2015 kombinovaná čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok