345-0323/04 – Management a podnikání (MaP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity3
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se studenti seznámí se základními principy zakládání, řízení a chodu podniku. Student bude znát a umět vysvětlit: - cíle podnikání, založení podniku,jeho postavení v tržním prostředí a jeho poslání; - formy podnikání a podnikatelské strategie; - hospodaření podniku, inovační a podnikatelské činnosti; - manažerské znalosti; - ucelené informace o podnikání.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Absolventi předmětu získají základní orientaci v oblasti podnikání a řízení podniků, ve vnitřních a vnějších formách organizací a principech řízení, zakládání podniků, plánování, majetkové a kapitálové výstavby podniku, finančním hospodaření a problematiky sanace a zániku podniku. Poskytuje syntetický pohled na podnik a vytváří tak základ pro výuku návazných specializovaných předmětů oblasti ekonomického a manažerského řízení.

Povinná literatura:

[1] SYNEK, M. Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck,2000. 456s. ISBN 80-7179-88-4 [2] BARROWI, C. Základy drobného podnikání. Praha: Grada, 1995. 197 s. ISBN 80-7169-232-8 [3]JONES, G.Začínáme podnikat. Plzeň: IDEA, 1992. 281 s. ISBN 80-901303-0-5 [4]KADLEC, F. Začínáme podnikat. Praha: Management Press, 1992. 85 s. ISBN 80-85603-22-5

Doporučená literatura:

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konzultace: 1. Úvod do problematiky podnikání – dělení podniků a typy organizací 2. Charakteristika malých a středních podniků, a velkých podniků 3. Ochrana hospodářské soutěže – úloha státu v ekonomice, podnik v podmínkách konkurence, monopolu a oligopoluPodnik jako součást národního hospodářství 4. Organizace podniku – právní formy podnikání a kriteria jejich volbySdružení k podnikáníVnitřní organizace podniku – typy vnitřních organizačních struktur 5. Plánování v podniku – časové a věcné plánování 6. Investiční činnost podniku 7. Finanční kontrola a analýza 8. Finanční řízení podniku Semináře: 1. Průřez právními předpisy pro oblast podnikáníAnalýza podnikatelského prostředíAnalýza legislativního rámce pro zahájení podnikání 2. Stavba struktury podnikatelského plánu. Příklad – konstrukce ekonomického projektu podnikatelského plánu. 3. Příklad – konstrukce investičního projektu. Příklad – sestavení investičního projektu. 4. Analýza ekonomické situace podniku

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 20  0
        Písemka Písemka 25  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku