345-0324/06 – Principles of Economics (ZE)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits4
Subject guarantorIng. Libor Nečas, Ph.D.Subject version guarantorIng. Libor Nečas, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON45 doc. Ing. Miloslav Konečný, CSc.
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of subject is to gain orientation in the field and understand the links to related subject matter of follow-up articles. The student demonstrates the degree of fulfillment of the objectives in the final test and fulfillment of tasks for completion of the course.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

The subject offers basic orientation in economics. The individual chapters logically follow one another, from the general themes of macroeconomics - indicators and instruments, theoretical flows, through the economy-wide structure to the problems of founding companies, their property and organization, economic activity, cost and income management, cash flow and rehabilitation companies. The course will provide an overall and basic orientation in the main disciplines of economics. It focuses mainly on general and macroeconomics and the basic concepts of financial systems. Graduates will gain the necessary knowledge to analyze and estimate the impact of economic policy on the business community.

Compulsory literature:

[1] DRANSFIELD, R. – Business economics. London: Routledge, 2014, 486 s.

Recommended literature:

[1] KORÁB, Vojtěch. Business plan. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, c2007, 216 s. [2] ŽÁK, Milan. Great economic encyclopedia. 2. rozš. vyd. Praha: Linde, 2002, 887 s. [3] PELC, Vladimír. Encyclopedic dictionary of entrepreneur. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995, 332 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Konzultace: 1. Úvod do obecné ekonomie. Makroekonomické ukazatele. Nástroje hospodářské politiky 2. Alternativní přístupy k makroekonomii. Tržní rovnováha a efektivnost 3. Nedokonalost konkurence 4. Omezení konkurenceStátní zásahy do cen 5. Poptávka po výrobních faktorec. Nabídka výrobních faktorů 6. Vlastnictví 7. Volné zdroje, volné statky a veřejné statky 8. Veřejná volba Semináře: 1. Teorie hodnoty. Průměrné a mezní veličiny. Stanovení tržní rovnováhy. Elasticita nabídky a poptávky. Rozvaha a výsledovka 2. Komerční banky a bankovní systém. Hodnocení kvality banky na základě finančnich výkazů. 3. Akcie a obligace - výnosnost cenných papírů. Burza a obchodování s cennými papíry 4. Úrokové sazby. Informace o devizových kurzech v ekonomickém tisku. Struktura platební bilance

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2007/2008 Summer semester, validity until: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Other task type Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner