345-0324/11 – Základy ekonomiky (ZE)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
NEV050 doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů pro absolvování předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět poskytne celkovou a základní orientaci v hlavních disciplínách ekonomie. Je orientován především na obecnou a makroekonomii a základní pojmy z finančních systémů. Absolventi předmětu získají nezbytné znalosti pro analýzu a odhad vlivu hospodářské politiky na podnikatelskou oblast.

Povinná literatura:

[1] HOLMAN, R. Ekonomie. Praha : C-H-BECK, 1999. 720 s. [2] SAMUELSON, P.A. A KOL. Transformace. Praha : Svoboda, 1991. 750 s. [3] FRAIT, J. A KOL. Makroekonomie. Ostrava : McProm, 1994

Doporučená literatura:

KORÁB, Vojtěch. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, c2007, 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. ŽÁK, Milan. Velká ekonomická encyklopedie. 2. rozš. vyd. Praha: Linde, 2002, 887 s. ISBN 80-720-1381-5. PELC, Vladimír. Encyklopedický slovník podnikatele. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995, 332 s. ISBN 80-716-9209-3.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=185

Další požadavky na studenta

Student je povinen prokázat minimálně 80% účast na hodinách cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Obecný přehled ekonomie 2. Makroekonomické ukazatele 3. Hodnocení rovnováhy makroekonomických ukazatelů 4. Nástroje hospodářské politiky 5. Teoretické proudy v makroekonomii 6. Podnik jako součást národního hospodářství 7. Okolí podniku 8. Dělení podniků a typy organizací 9. Hospodářská soutěž a její ochrana 10. Zakládání firem a kritéria volby právní formy 11. Sdružení k podnikání 12. Vnitřní organizace podniku 13. Struktura podnikových činností 14. Sanace a zánik podniku Cvičení: 1. Legislativa v ekonomice 2. Makroekonomické ukazatele v ČR a ve světě 3. Analýza makroekonomického vývoje 4. Nástroje hospodářské politiky v řešení krizí 5. Mikroekonomické teorie 6. Podnik v podmínkách centrálně řízené a tržní ekonomiky 7. Test I 8. Výrobní faktory z pohledu podnikové ekonomiky 9. Tržní mechanismus a podnik 10. Trh a tržní selhání 11. Trh výrobků a služeb – poptávka 12. Trh výrobků a služeb – nabídka 13. Test II 14. Závěrečné hodnocení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních min. 80 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku