345-0325/01 – Právní normy v podnikání (PNP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE12 Ing. Markéta Gregušová, Ph.D.
KOC70 Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D.
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní orientaci v daných platných občanských a obchodních normách týkající se problematiky podnikaní.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět nabízí základní orientaci v oblasti práva se zaměřením na normy upravující podnikání. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, a zaměřují se na problematiku právní odpovědnosti, procesního práva, ústavního práva, občanského práva hmotného či procesního, a také zákony pro podnikatele. Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů stanovených jako podmínka pro absolvování předmětu.

Povinná literatura:

[1] ŽÁKOVSKÁ, K. Základy práva pro studenty neprávnických fakult. 1. vydání. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2014. 187 s. [2] HAMES, J. B.; EKERN, Y.: Introduction to law. Upper Saddle River: Prentice-Hall. [3] GREGUŠOVA, M., KOČIŠČÁKOVÁ, P. Právní normy v podnikání. 1. vydání. Ostrava: VŠB-Technická univarzita Ostrava, Fakulta strojní, 2012.172 s

Doporučená literatura:

[1] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ze dne 3. února 2012. [2] Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích ze dne ze dne 25. ledna 2012 [3] Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce ze dne 21. dubna 2006 [4] Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 [5] Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod ze dne ze dne 16. prosince 1992 [6] STANĚK, J.: Obchodní právo. VSEM, 2012, 229 s. [7] HYNŠT, A.; TOMANCOVÁ, J.: Vybrané základní právní pojmy - Studijní text pro distanční vzdělávání. Masarykova univerzita - Vzdělávací a poradenské centrum. Masarykova univerzita, 2004, 38 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Občanský a obchodní zákoník-vzájemný vztah. 2. Obchodní zákoník -obchodně závazkové vztahy. 3. Obchodní zákoník -podnikatelské subjekty, obchodní společnosti. 4. Zákon o živnostenském podnikání. 5. Zákoník práce .-pracovní smlouva,smlouva o provedení práce, smlouva o pracovní činnosti. 6. Zákoník práce.- vztahy podnikatel - zaměstnanec. 7. Stavební zákon. -územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení. 8. Výklad dalších pojmů ze stavebního zákona. 9. Zákon o požární ochraně a normy s ním související. 10. Daně-účel a rozdělení. 11. Zákon o dani z příjmu, zákon o dani z přidané hodnoty. 12. Zákon o správě daní a poplatků. 13. Zákon o cenách. 14. Zákon o životním prostředí a zákony související. 15. Zákon o veřejných zakázkách. Cvičení: 1. Zakládání podnikatelských subjektů, společenská smlouva, zakládací listina. 2. -"- 3. Zakládání podnikatelských subjektů, stanovy společnosti. 4. -"- 5. Obchodní závazkové vztahy - kupní smlouva. 6. -"- 7. Obchodní závazkové vztahy- smlouva o dílo, typy obstaravatelských smluv. 8. -"- 9. Obchodní závazkové vztahy - smlouva o nájmu, žaloby, žádosti. 10. -"- 11.Stavební zákon - žádost o stavební povolení, podklady ke kolaudačnímu řízení. 12. -"- 13.Daně - výpočet daně z přidané hodnoty. 14.Závěrečné cvičení. 15.Hodnocení a udělování zápočtu Seznam otázek k závěrečnému testu Č. Znění otázky 1. Občanský zákoník-vazba na podnikatelské aktivity. 2. Občanský a obchodní zákoník-vzájemný vztah. 3. Obchodní zákoník -obchodně závazkové vztahy. 4. Obchodní zákoník -podnikatelské subjekty, obchodní společnosti. 5. Zákon o živnostenském podnikání. 7. Zákon o živnostenském podnikání-jeho struktura. 8. Zákoník práce-smluvní vztahy. 9. Zákoník práce-pracovní smlouva. 10.Zákoník práce-smlouva o provedení práce. 11.Zákoník práce-smlouva o pracovní činnosti. 12.Zákoník práce- vztahy podnikatel - zaměstnanec. 13.Stavební zákon-územní řízení. 14.Stavební zákon-stavební řízení. 15.Stavební zákon- kolaudační řízení. 16.Výklad dalších pojmů ze stavebního zákona. 17.Zákon o požární ochraně a normy s ním související. 18.Daně-účel a rozdělení. 19.Výklad dalších pojmů ze stavebního zákona. 20.Zákon o požární ochraně a normy s ním související. 21.Daně-účel a rozdělení. 22.Zákon o dani z příjmu, zákon o dani z přidané hodnoty. 23.Zákon o správě daní a poplatků. 24.Zákon o cenách.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 30  0 3
        Písemka Písemka 55  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2341R888) Strojírenství / nepovinné předměty (70) Volitelné předměty P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.