345-0325/02 – Legal Norms in Business (PNP)

Gurantor departmentDepartment of Mechanical TechnologyCredits2
Subject guarantorIng. Libor Nečas, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC70 Ing. Petra Kočiščáková, Ph.D.
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student regain overall orientation in the legal norms in business, civil and commercial code.

Teaching methods

Tutorials

Summary

The subject offers a basic orientation in the field of law with a focus on business standards. The chapters are logically connected to each other, focusing on the issues of legal responsibility, procedural law, constitutional law, civil and procedural law, as well as laws for entrepreneurs. Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to get an orientation in the subject and to understand the links to related subjects of related subjects. The degree of fulfillment of the given goal will be demonstrated by the student in the final test and the fulfillment of the tasks stipulated as a condition for completing the subject.

Compulsory literature:

[1] HAMES, J. B.; EKERN, Y.: Introduction to law. Upper Saddle River: Prentice-Hall.

Recommended literature:

[1] BINGHAM, T.: The rule of law. London: Penguin Books, 2011.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Konzultace: 1. Občanský a obchodní zákoník-vzájemný Obchodní zákoník - obchodně závazkové vztahy. Obchodní zákoník -podnikatelské subjekty, obchodní společnosti. 2. Zákon o živnostenském podnikání. Zákoník práce. Pracovní smlouva, smlouva o provedení práce, smlouva o pracovní činnosti. Zákoník práce. Vztahy podnikatel - zaměstnanec. 3. Stavební zákon. Územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení. Výklad dalších pojmů ze stavebního zákona. Zákon o požární ochraně a normy s ním související. 4. Daně-účel a rozdělení.Zákon o dani z příjmu, zákon o dani z přidané hodnoty. 5. Zákon o správě daní a poplatků. 6. Zákon o cenách. 7. Zákon o životním prostředí a zákony související. 8. Zákon o veřejných zakázkách. Semináře: 1. Zakládání podnikatelských subjektů, společenská smlouva, zakládací listina. 2. Zakládání podnikatelských subjektů, stanovy společnosti. Obchodní závazkové vztahy - kupní smlouva. 3. Obchodní závazkové vztahy - smlouva o dílo, typy obstaravatelských smluv. Obchodní závazkové vztahy - smlouva o nájmu, žaloby, žádosti. 4. Stavební zákon- žádost o stavební povolení, podklady ke kolaudačnímu řízení.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 30  0 3
        Written exam Written test 55  0 3
        Other task type Other task type 15  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk 3 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod 3 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec 3 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk 3 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod 3 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec 3 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk 3 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod 3 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec 3 Optional study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.