345-0326/01 – Ročníkový projekt I (RP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU45 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
KRE45 doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Dovednost jak psát bakalářskou práci - splnit formální požadavky - identifikovat své čtenáře - nastínit obsah a strukturu tezí - prozkoumat akriticky hodnotit literární zdroje - vybrat cíle - naplánovat metodiku řešení - vyhodnotit výsledky - diskutovat výsledky - hodnotit výsledky - prověřit styl, gramatiku a úpravu - citovat zdroje podle norem

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Projekt vychází ze zvoleného tématu diplomové práce. Jsou v něm řešeny formální a technické otázky diplomové práce. V technické části zahrnuje Analýzu řešeného problému, Volbu materiálů a experimentálních technik a Shrnutí významu řešení pro průmyslovou aplikaci. Z formálních otázek baaklářské práce projekt zahrnuje členění práce, uvádění citací a ústní prezentaci projektu.

Povinná literatura:

PETRUŽELKA, J. Ročníkový projekt, Jak psát bakalářskou práci. [online]. poslední aktualizace 30.6. 2009. [citováno 2009-9-14]. URL: http://www.345.vsb.cz/jiripetruzelka/Texty/Jak_psat.pdf Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce, verze:C. VŠB-TU. FS. 2009. [online] URL http:// iso.vsb.cz/SME/FS_SME_05_003 VypracovaniDPBP.pdf Studijní literatura k tématu bude posluchači zadána individuálně.

Doporučená literatura:

PETRUŽELKA, J. Ročníkový projekt, Jak psát bakalářskou práci. [online]. URL: http://www.345.vsb.cz/KE vyuka/Texty/Jak psát cerven 2009.pdf . Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009 Bibliografické citace. [online]. 2002. poslední aktualizace 14.1.2002. [citováno 2005-11-09]. URL: < http://platan.vc.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/bibl_citace.html. BARROW, J. D. 2005. Konstanty přírody. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005. 284 s. ISBN 80-7185-689-4 BOLDIŠ, Petr. 2004a. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2: Cást 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. [online].Verze 3.3. c 1999–2004, poslední aktualizace 11.11. 2004. [citováno 2005-11-09]. URL: . http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf BOLDIŠ, Petr. 2004b. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typu dokumentu. [online].Verze 3.0 (2004). c 1999–2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004. [citováno 2005-11-09]. URL: . http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf BUREŠ, JIŘÍ 2005. conVERTER – převody jednotek. [online]. [citováno 2005-11-09]. URL: < http://www.converter.cz/jednotky.htm ČSN ISO 31-0:1994 01 13 01. Veličiny a jednotky ( 01 13 00) ČSN ISO 1000: 1997 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek ČSN 01 6910: 2002. Úprava písemností zpracovávaných textovými editory nebo psaných strojem ČSN ISO 5966. Formální úprava vědeckých a technických zpráv ČSN ISO 7144. Formální úprava disertací a podobných dokumentů FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČÁL, Martin.2004. Projekt Bibliografické citace. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 12. URL: . ISSN 1212-5075. Internetová jazyková příručka, Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v.v.i.. [on line]. [citováno 2009-01-16].URL: ISBN 80-2000-0755-5. TKAČÍKOVÁ, DANIELA 2005. Jak zpracovávat bibliografické citace. [online]. 2005-06-16. [citováno 2005-11-09]. URL: . VYDRA, V. 2008a. V Lyxu hezky česky : návod na zavedení češtiny do wysiwym editoru Lyx [online]. Praha : Katedra fyziky Fakulty stavební ČVUT Praha, 2008. 21.6.2008. [cit. 2009-06-30]. URL: http://people.fsv.cvut.cz/www/vydra/ VYDRA, V. 2008b. Diplomky : Témata. Jak psát. Literatura [online]. Praha : Katedra fyziky Fakulty stavební ČVUT Praha, 2008, 14.6.2008 [cit. 2009-06-30]. DostuURL: http://people.fsv.cvut.cz/~vydra/diplomky.htm. http://people.fsv.cvut.cz/www/vydra/files/bakalarka.pdf.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

..............................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Podrobný výklad "Zásad pro vypracování bakalářské práce" Uspořádání diplomové (bakalářské) práce a)Úvodní část (formální náležitosti práce) b)Hlavní textová část práce c)Dodatky (přílohy, výkresy, programy, algoritmy, fotografie tabulky) d)Další závěrečné části (informační stránky, nosiče) 2) Norma ISO 690 Bibliografické citace - příklady citací 3) Formulace problému 4) Návrh metody analýzy 5) Volbu materiálů a experimentálních technik 6) Shrnutí významu řešení pro průmyslovou aplikaci 7) Prezentaci projektu před skupinou zastupující komisi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 50  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 50  0 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (71) Technologický management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie (70) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.