345-0330/01 – Ekonomika a řízení (EaŘ)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student - získá celkový obraz o dané problematice, - získá dovedností v oblasti řešení rozhodovacích úloh a plánování složitějších akcí, - se bude orientovat v oblasti řízení výrobních systémů, nákladech výroby apod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu se studenti seznámí s řízením a výrobními systémy organizací ve vazbě na ekonomiku, s normativní základnou organizací a jejím využitím pro ekonomické řízení, s řízením jakosti i efektivními metodami pro řízení organizací.

Povinná literatura:

[1] NOVÁK, J. Organizace a řízení výroby - syllaby přednášek. Ostrava,2001.110 s. [2] LÍBAL,V.-KOL.Organizace a řízení výroby.Praha: SNTL Praha,1989. 558s. ISBN-80-03-00050-5 [3] TOMEK,G.-VÁVROVÁ,V.Řízení výroby. Praha:Grada Publishing, 1999.439s. ISBN-80-7169-578-5. [4] NOVÁK, J. Organizace a řízení. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 105 s. ISBN 80-248-1223-1

Doporučená literatura:

LEŠČIN, M., STERN,J., DUPAĽ, A. Leščišin, M., Stern, J.,Dupaľ, A. Manažment výroby 1.a 2., Bratislava: EKONÓM,1998.ISBN-80-225-0911-6,ISBN-80-225-1059-9. NOVÁK, J. Ekonomika a management. Ostrava: VŠB- TUO,1995. ISBN 80-7778-250-1.83s. ŠAJDLEROVÁ, I. Organizace a řízení: Cvičení I. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003. 72 s. ISBN 80-248-0227-9. ŠAJDLEROVÁ, I. Organizace a řízení: Cvičení II. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 85 s. ISBN 80-248-0962-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do řízení, úvod do ekonomiky. 2. Zásady řízení ve vazbě na ekonomiku. 3. Normativní základna a její využití pro ekonomické řízení. 4. THN, členění, stanovení a význam pro ekonomické řízení. 5. TPV, funkce, úkoly, dokumentace, vliv na ekonomiku. 6. TPV organizace a plánování. 7. Operativní řízení výrob. procesů. 8. Změnové řízení a odchylkové řízení, jejich vliv na ekonomiku. 9. Řízení pracovního procesu a jeho nástroje. 10.Řízení pomocných a obslužných procesů. 11.Normativní základna a její využití pro řízení. 12.Řízení jakosti, význam, ekonomika. 13.Pokrokové metody v řízení výroby. 14.Racionalizace řízení a její vliv na ekonomiku. 15.Metody efektivního řízení. Cvičení: 1. Metody vícekriteriálního hodnocení. 2. Metody vícekriteriálního hodnocení. 3. Organizace a organizační struktury. 4. Řízení projektu,síťová analýza,CPM. 5. Řízení projektu,síťová analýza,PERT. 6. Datová základna a její tvorba. 7. Datová základna a její tvorba. 8. Normy spotřeby materiálů. 9. Řízení zásob materiálů. 10.Organizace výrobního systému. 11.Tvorba norem spotř. práce. 12.Kapacitní propočty. 13.Metody racionalizace práce. 14.Metody racionalizace práce, snímek pracovního dne. 15.Operativní řízení výroby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Rožnov pod Radhoštěm 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku