345-0330/02 – Ekonomika a řízení (EaŘ)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Josef Novák, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV17 doc. Ing. Josef Novák, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student - získá celkový obraz o dané problematice, - získá dovedností v oblasti řešení rozhodovacích úloh a plánování složitějších akcí, - se bude orientovat v oblasti řízení výrobních systémů, nákladech výroby apod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu se studenti seznámí s řízením a výrobními systémy organizací ve vazbě na ekonomiku, s normativní základnou organizací a jejím využitím pro ekonomické řízení, s řízením jakosti i efektivními metodami pro řízení organizací.

Povinná literatura:

[1] NOVÁK, J. Organizace a řízení výroby - syllaby přednášek. Ostrava,2001.110 s. [2] LÍBAL,V.-KOL.Organizace a řízení výroby.Praha: SNTL Praha,1989. 558s. ISBN-80-03-00050-5 [3] TOMEK,G.-VÁVROVÁ,V.Řízení výroby. Praha:Grada Publishing, 1999.439s. ISBN-80-7169-578-5. [4] NOVÁK, J. Organizace a řízení. 1. vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 105 s. ISBN 80-248-1223-1

Doporučená literatura:

LEŠČIN, M., STERN,J., DUPAĽ, A. Leščišin, M., Stern, J.,Dupaľ, A. Manažment výroby 1.a 2., Bratislava: EKONÓM,1998.ISBN-80-225-0911-6,ISBN-80-225-1059-9. NOVÁK, J. Ekonomika a management. Ostrava: VŠB- TUO,1995. ISBN 80-7778-250-1.83s. ŠAJDLEROVÁ, I. Organizace a řízení: Cvičení I. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003. 72 s. ISBN 80-248-0227-9. ŠAJDLEROVÁ, I. Organizace a řízení: Cvičení II. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 85 s. ISBN 80-248-0962-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Osobní účast na konzultacích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konzultace: 1. Úvod do řízení, úvod do ekonomiky 2. Zásady řízení ve vazbě na ekonomiku 3. Normativní základna a její využití pro ekonomické řízení 4. THN, členění, stanovení a význam pro ekonomické řízení 5. TPV, funkce, úkoly, dokumentace, vliv na ekonomiku 6. TPV organizace a plánování 7. Operativní řízení výrob. procesů 8. Změnové řízení a odchylkové řízení, jejich vliv na ekonomiku 9. Řízení pracovního procesu a jeho nástroje 10.Řízení pomocných a obslužných procesů 11.Normativní základna a její využití pro řízení 12.Řízení jakosti, význam, ekonomika 13.Pokrokové metody v řízení výroby 14.Racionalizace řízení a její vliv na ekonomiku 15.Metody efektivního řízení Seminář: 1. Metody vícekriteriálního hodnocení 2. Řízení projektu,síťová analýza,CPM

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642R004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.