345-0335/01 – Projektový management (PM)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student: - dokáže rozlišit mezi běžným a projektovým řízením; - bude umět vysvětlit pojem Project management; - bude znát charakteristické rysy projektu; - bude umět formulovat jednotlivé fáze projektového cyklu; - dokáže popsat proces řízení projektu a vyjmenovat jeho kroky; - dokáže popsat a posoudit role v projektovém týmu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Projektový management. Projekt. Plánování projektů. Proces řízení a realizace projektu. Ukončení projektu. Projekt a investice. Efektivnost investic. Využití výpočetní techniky v řízení projektu.

Povinná literatura:

[1] ROSENAU, D. M. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2000 [2] ŠAJDLEROVÁ, I., KONEČNÝ, M. Projektový management. 1. vydání. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1686-9 [3] NĚMEC, V. Projektový management. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2003. 182 s. ISBN 80-247-0392-0 [4] SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, 356 s. ISBN 80-247- 1501-5 [5] ŠAJDLEROVÁ, I. E-learning systém FS VŠB: Projektový management [online]. 2009. Dostupné z http://vyuka.fs.vsb.cz/

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Projekt, řízení projektů, definování cílů. 2. Připrava a ověřování projektů. 3. Projektový management. 4. Plánování projektů. 5. Proces řízení a realizace projektu. 6. Kontrola průběhu projektu. 7. Řešení změn a problémů. 8. Role poradců a smluvní vztahy. 9. Ukončení projektu. 10.Projekt a investice. 11.Řešení kapacit projektu. 12.Efektivnost investic. 13.Využití výpočetní techniky v řízení projektu. 14.Studie proveditelnosti. Ostatní otázky řízení projektu Cvičení: 1. Podmínky absolvování, úvod do problematiky, softwarová podpora projektového řízení. 2. Příklad řízení projektů metodou CPM, PERT 3. Zadání programů, základní seznámení s aplikací Microsoft Project 2003 Standard. 4. Procvičení základních úkonů v MS Project. 5. Procvičení práce s úkoly. Práce s úkoly a kalendářem. 6. Filtrace a třídění dat, vytváření vlastních tabulek a zobrazení 7. Procvičení práce s kompletním projektem včetně realizace, bez zdrojů. 8. Procvičení práce se zdroji, sestavování rozpočtu, výpočtu zisku a úpravy cash flow, práce se šablonami 9. Procvičení sestavování rozpočtu, aktualizace dat a spolupráce s programy Excel a Word, formátování, úpravy výstupů. 10. Práce s multiprojektem, práce ve skupině 11. Prezentace a obhajoby programů. 12. Prezentace a obhajoby programů. 13. Test 14. Konzultace a udělování zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2006/2007 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 40  0
        Písemka Písemka 50  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (50) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku