345-0339/02 – Personální management (PMng)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Markéta Gregušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE12 Ing. Markéta Gregušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student: - bude vědět, co znamená řízení a rozvoj lidských zdrojů; - dokáže vysvětlit základní pojmy z pohledu firemní strategie; - bude znát metody vedení lidí, analýzu práce a metody výběru zaměstnance; - dokáže vysvětlit pojem firemní kultura; - bude znát techniky a postupy pracovního hodnocení a jeho význam; - získá návazné informace z hlediska Zákoníku práce a příslušných zákonných norem.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku personálních činností, personálního řízení, jeho význam a hlavní úkoly v organizacích. Předmět zahrnuje rovněž problematiku trhu pracovních sil a otázky nezaměstnanosti. Studenti se seznámí s přístupy k vedení lidí a významem motivace v pracovním procesu a organizacích.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: GRADA, 2002, 856s. ISBN 80-247-0469-2 ARMSTRONG, M. Personální management. Praha: GRADA, 1999, 963s. ISBN 80-7169- 614-5 [

Doporučená literatura:

KAŇÁKOVÁ, Z., BLÁHA, J., BABICOVÁ, J. Řízení lidských zdrojů. Ostrava: J. A. Komenského, 2000, 205 s. ISBN 80-7048-020-3 FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. Praha: Computer Press Praha, 2002, 462 s. ISBN 80-7226-515-6 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu. Praha: ASPI, 2003, 298 s., ISBN 80-86395-46-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Active participation in the consultations.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konzultace: 1. Personální management (PM), definice, vývoj. 2. Strategie, plánování a politika řízení lidských zdrojů (ŘLZ). 3. Podniková kultura – vymezení, význam, etika,... 4. Vnější a vnitřní faktory ovlivňující ŘLZ. 5. Personální plánování, analýza pracovních míst, popis pracovní funkce. 6. Získávání, výběr a přijímání nových zaměstnanců. 7. Orientace pracovníků jako adaptační a vzdělávací aktivita, podnikové vzdělávání. 8. Hodnocení a odměňování pracovníků, mzdové tarify, mzdové formy. 9. Péče o pracovníky, pracovní vztahy. 10.Ukončení pracovního poměru. 11.Nezaměstnanost, trh pracovních sil, problematika zaměstnanosti z pohledu současných právních předpisů. 12.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), začlenění BOZP v systému ŘLZ Semináře: 1. Zadání seminárních prací a postup jejich zpracování. 2. Řízení lidských zdrojů - případové studie. 3. Řízení lidských zdrojů - případové studie. 4. Test znalostí, udělování zápočtů, konzultace5. Konkurz z pohledu uchazeče.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 50  0
        Písemka Písemka 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku