345-0339/03 – Personální management (PMng)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Markéta Gregušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE12 Ing. Markéta Gregušová, Ph.D.
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student: - bude vědět, co znamená řízení a rozvoj lidských zdrojů; - dokáže vysvětlit základní pojmy z pohledu firemní strategie; - bude znát metody vedení lidí, analýzu práce a metody výběru zaměstnance; - dokáže vysvětlit pojem firemní kultura; - bude znát techniky a postupy pracovního hodnocení a jeho význam; - získá návazné informace z hlediska Zákoníku práce a příslušných zákonných norem.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku personálních činností, personálního řízení, jeho význam a hlavní úkoly v organizacích. Předmět zahrnuje rovněž problematiku trhu pracovních sil a otázky nezaměstnanosti. Studenti se seznámí s přístupy k vedení lidí a významem motivace v pracovním procesu a organizacích.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: GRADA, 2002, 856s. ISBN 80-247-0469-2 ARMSTRONG, M. Personální management. Praha: GRADA, 1999, 963s. ISBN 80-7169- 614-5 [

Doporučená literatura:

KAŇÁKOVÁ, Z., BLÁHA, J., BABICOVÁ, J. Řízení lidských zdrojů. Ostrava: J. A. Komenského, 2000, 205 s. ISBN 80-7048-020-3 FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. Praha: Computer Press Praha, 2002, 462 s. ISBN 80-7226-515-6 URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu. Praha: ASPI, 2003, 298 s., ISBN 80-86395-46-4

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních min. 80%

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Personální management (PM), definice, vývoj. 2. Strategie, plánování a politika řízení lidských zdrojů (ŘLZ). 3. Podniková kultura – vymezení, význam, etika,... 4. Vnější a vnitřní faktory ovlivňující ŘLZ. 5. Personální plánování, analýza pracovních míst, popis pracovní funkce. 6. Získávání, výběr a přijímání nových zaměstnanců. 7. Orientace pracovníků jako adaptační a vzdělávací aktivita, podnikové vzdělávání. 8. Hodnocení a odměňování pracovníků, mzdové tarify, mzdové formy. 9. Péče o pracovníky, pracovní vztahy. 10.Ukončení pracovního poměru. 11.Nezaměstnanost, trh pracovních sil, problematika zaměstnanosti z pohledu současných právních předpisů. 12.Informační systém ŘLZ. 13.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), začlenění BOZP v systému ŘLZ 14.ŘLZ v malých a středních organizacích. Cvičení: 1. Zadání seminárních prací a postup jejich zpracování. 2. Řízení lidských zdrojů - případové studie. 3. Řízení lidských zdrojů - případové studie. 4. Požadavky na zaměstnance, výběrové řízení. 5. Konkurz z pohledu uchazeče. 6. Hodnocení zaměstnanců. 7. Normování výkonu, výpočet časové a úkolové mzdy. 8. Praktické cvičení - motivace. 9. Praktické cvičení - komunikace. 10.Zaměstnanecké vztahy. 11.Prezentace a obhajoba seminárních prací. 12.Prezentace a obhajoba seminárních prací. 13.Test znalostí. 14.Udělování zápočtů a konzultace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku