345-0340/05 – Strategický management (SMng)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student: - bude umět vysvětlit pojem strategický management, strategie, inovační strategie podniku, - bude znát základní zásady strategického myšlení, význam inovací a informačních technologií v podnikových strategiích, - bude umět formulovat jednotlivé fáze tvorby strategie a implementovat je, - dokáže popsat a posoudit přístupy ke zpracování podnikových strategiích

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět poskytne ucelenou a základní orientaci v hlavních disciplínách strategického managementu. Je orientován především na obecnou strategii. Absolventi předmětu získají nezbytný přehled v celkové šíři této vědní disciplíny.

Povinná literatura:

Konečný, M., Gregušová, M. Strategický management. Ostrava: VŠB - TUO, FS, 1. vyd., 2012, 287 s. ISBN 978-80-248-2791-9 Papula, J. Strategický management, ES EU Bratislava, 93 Pitra, Z. Inovační strategie, GRADA, Praha 1997 Souček , Z. Strategický úspěšný podnik, MFICK, Praha 1996

Doporučená literatura:

Vykypěl, O. Strategické řízení podniku, VUT Brno, 1992 Matějka, M. Strategie pro čas globalizace, EKONOM. č.36 - 4/1998

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=174

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních min. 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Vznik a vývoj strategického managementu 2. Formulace dlouhodobého záměru v podnikání 3. Strategická analýza 4. Vymezení strategických možností a výběr vhodné strategie 5. Zásady implementace strategie a její realizace 6. Specifikace rozdílu mezi záměrem a realizací 7. Finanční analýza ve strategii podniku 8. Inovační proces v podnikové strategii 9. Informační management strategického řízení 10. Speciální strategické formy 11. Nové vývojové trendy ve strategickém řízení 12.-13. Rizikový a rozvojový kapitál v ČR z hlediska historie a současnosti 14. Výběr nejúčinnější strategie Cvičení: 1. Vznik a vývoj strategického managementu – práce s pojmy 2. Vytvoření vlastního fiktivního podniku, zpracování vizí a cílů. 3. Tvorba scénáře, analyzování klíčových faktorů úspěchu 4. Výběr vhodné alternativy strategie podnikání ve zvoleném oboru 5. Zpracování základních kroků implementace zvolené strategie 6. Vytváření kontrolního cyklu zvolených kroků při výběru a realizace vhodné strategie 7. Zpracování výkazů pro finanční analýzu ve strategii podniku 8. Inovační proces v podnikové strategii - program 9. Definování informačního systému zadaného podniku 10. Využití některých speciálních forem řízení 11. Nové vývojové trendy ve strategickém řízení 12. Analýza příčin krize zadané firmy, návrh možných řešení 13. Výběr nejúčinnější strategie 14. Ověřování získaných znalostí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Program 1 Semestrální projekt 10  5
                Program 2 Semestrální projekt 10  5
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  2
                Test 1 Písemka 5  3
                Test 2 Písemka 5  3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  8
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  25
Rozsah povinné účasti: .

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku