345-0340/05 – Strategický management (SMng)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student: - bude umět vysvětlit pojem strategický management, strategie, inovační strategie podniku, - bude znát základní zásady strategického myšlení, význam inovací a informačních technologií v podnikových strategiích, - bude umět formulovat jednotlivé fáze tvorby strategie a implementovat je, - dokáže popsat a posoudit přístupy ke zpracování podnikových strategiích

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět nabízí základní orientaci v oblasti strategického řízení podniku. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, a to od obecných témat strategického plánování a analýz, po tvorbu strategie výrobkové, cenové, distribuční či komunikační. Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů stanovených jako podmínka pro absolvování předmětu.

Povinná literatura:

[1] Konečný, M., Gregušová, M. Strategický management. Ostrava: VŠB - TUO, FS, 1. vyd., 2012, 287 s. [2] BUTLER, R., DAVIES, L., PIKE, R., SHARP, J.: Strategic investment decisions. Routledge, London 1993 [3] SEKHAR SATYA, G. V.: Business Policy and Strategic Management. I. K. International Pvt Ltd, 2009, 288 p. [4] Papula, J. Strategický management, ES EU Bratislava, 93 [5] Pitra, Z. Inovační strategie, GRADA, Praha 1997 [6] Souček , Z. Strategický úspěšný podnik, MFICK, Praha 1996

Doporučená literatura:

[1] Vykypěl, O. Strategické řízení podniku, VUT Brno, 1992 [2] Matějka, M. Strategie pro čas globalizace, EKONOM. č.36 - 4/1998

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://vyuka.fs.vsb.cz/course/view.php?id=174

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních min. 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Charakteristika strategického managementu 2. Dlouhodobé záměry firmy (poslání, vize, strategie) 3. Strategický plánovací model (fáze, kritéria volby) 4. Strategická situační analýza makroprostředí 5. Analýza oborového prostředí 6. Analýza vnitřního prostředí 7. Typy a dlení strategií 8. Formulace podnikových strategií 9. Implementace a realizace podnikových strategií 10. Marketingová strategie 11. Výrobek a výrobková strategie 12. Cena a cenová strategie 13. Distribuce a distribuční strategie 14. Komunikace a komunikační strategie Cvičení: 1. Vznik a vývoj strategického managementu – práce s pojmy 2. Vytvoření vlastního fiktivního podniku, zpracování vizí a cílů. 3. Tvorba scénáře, analyzování klíčových faktorů úspěchu 4. Výběr vhodné alternativy strategie podnikání ve zvoleném oboru 5. Zpracování základních kroků implementace zvolené strategie 6. Vytváření kontrolního cyklu zvolených kroků při výběru a realizace vhodné strategie 7. Zpracování výkazů pro finanční analýzu ve strategii podniku 8. Inovační proces v podnikové strategii - program 9. Definování informačního systému zadaného podniku 10. Využití některých speciálních forem řízení 11. Nové vývojové trendy ve strategickém řízení 12. Analýza příčin krize zadané firmy, návrh možných řešení 13. Výběr nejúčinnější strategie 14. Ověřování získaných znalostí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Projekt Projekt 15  8
                Písemka - test Písemka 15  8
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  2
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  18
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  15
Rozsah povinné účasti: Student je povinen prokázat minimálně 80% účast na hodinách cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku