345-0340/06 – Strategický management (SMng)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student: - bude umět vysvětlit pojem strategický management, strategie, inovační strategie podniku, - bude znát základní zásady strategického myšlení, význam inovací a informačních technologií v podnikových strategiích, - bude umět formulovat jednotlivé fáze tvorby strategie a implementovat je, - dokáže popsat a posoudit přístupy ke zpracování podnikových strategiích

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět nabízí základní orientaci v oblasti strategického řízení podniku. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, a to od obecných témat strategického plánování a analýz, po tvorbu strategie výrobkové, cenové, distribuční či komunikační. Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů stanovených jako podmínka pro absolvování předmětu.

Povinná literatura:

[1] Konečný, M., Gregušová, M. Strategický management. Ostrava: VŠB - TUO, FS, 1. vyd., 2012, 287 s. [2] BUTLER, R., DAVIES, L., PIKE, R., SHARP, J.: Strategic investment decisions. Routledge, London 1993 [3] SEKHAR SATYA, G. V.: Business Policy and Strategic Management. I. K. International Pvt Ltd, 2009, 288 p. [4] Papula, J. Strategický management, ES EU Bratislava, 93 [5] Pitra, Z. Inovační strategie, GRADA, Praha 1997 [6] Souček , Z. Strategický úspěšný podnik, MFICK, Praha 1996

Doporučená literatura:

[1] Vykypěl, O. Strategické řízení podniku, VUT Brno, 1992 [2] Matějka, M. Strategie pro čas globalizace, EKONOM. č.36 - 4/1998

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na konzultaci.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní charakteristika strategického managementu 2. Formulace dlouhodobého záměru v podnikání 3. Strategická analýza 4. Formulace a výběr strategie 5. Implementace strategie 6. Kontrola 7. Finanční řízení ve strategii firmy 8. Inovace v podnikové strategii 9. Informační podpora strategického řízení 10. Speciální strategické formy 11. Vývojové trendy v systému strategického řízení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Semestrální projekty Semestrální projekt 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemná část Písemná zkouška 25  18
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  15
Rozsah povinné účasti: Student je povinen prokázat minimálně 80% účast na hodinách cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku