345-0340/08 – Strategický management (SMng)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Libor Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC45 Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student: - bude umět vysvětlit pojem strategický management, strategie, inovační strategie podniku, - bude znát základní zásady strategického myšlení, význam inovací a informačních technologií v podnikových strategiích, - bude umět formulovat jednotlivé fáze tvorby strategie a implementovat je, - dokáže popsat a posoudit přístupy ke zpracování podnikových strategiích

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět nabízí základní orientaci v oblasti strategického řízení podniku. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, a to od obecných témat strategického plánování a analýz, po tvorbu strategie výrobkové, cenové, distribuční či komunikační. Cílem předmětu je získat orientaci v problematice a pochopit vazby na související učivo návazných předmětů. Míru naplnění daného cíle student prokáže v závěrečném testu a splněním úkolů stanovených jako podmínka pro absolvování předmětu.

Povinná literatura:

[1] Konečný, M., Gregušová, M. Strategický management. Ostrava: VŠB - TUO, FS, 1. vyd., 2012, 287 s. [2] BUTLER, R., DAVIES, L., PIKE, R., SHARP, J.: Strategic investment decisions. Routledge, London 1993 [3] SEKHAR SATYA, G. V.: Business Policy and Strategic Management. I. K. International Pvt Ltd, 2009, 288 p. [4] Papula, J. Strategický management, ES EU Bratislava, 93 [5] Pitra, Z. Inovační strategie, GRADA, Praha 1997 [6] Souček , Z. Strategický úspěšný podnik, MFICK, Praha 1996

Doporučená literatura:

[1] Vykypěl, O. Strategické řízení podniku, VUT Brno, 1992 [2] Matějka, M. Strategie pro čas globalizace, EKONOM. č.36 - 4/1998

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na konzultaci.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní charakteristika strategického managementu 2. Formulace dlouhodobého záměru v podnikání 3. Strategická analýza 4. Formulace a výběr strategie 5. Implementace strategie 6. Kontrola 7. Finanční řízení ve strategii firmy 8. Inovace v podnikové strategii 9. Informační podpora strategického řízení 10. Speciální strategické formy 11. Vývojové trendy v systému strategického řízení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na 1.(první) konzultaci.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.