345-0345/02 – Management ve svařování (MngSv)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA80 prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent získá znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti managementu ve svařování. Cílem studia je získat znalosti: - o základních pojmech v oblasti legislativy ve svařování s ohledem na schvalování postupů svařování, systémem řízení kvality ve svařování, zkoušením svářečů, způsoby dozorování svářečských prací a svarových spojů s ohledem na typy výrob a typy svařovaných konstrukcí; - o vlivu požadavků na kvalitu konstrukcí včetně nutné legislativy k výrobkům; - o požadavcích na vzdělání (zkoušky) svářečského personálu a svářečů z hlediska systému řízení jakosti s ohledem na výrobek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Základní předmět, ve kterém se studenti seznámí s legislativou ve svařování a odborným názvoslovím. Management ve svařování je aplikován na tvorbu postupů svařování, systémem řízení kvality ve svařování, zkoušením svářečů, způsoby dozorování svářečských prací a svarových spojů s ohledem na typy výrob a typy svařovaných konstrukcí.

Povinná literatura:

HLAVATÝ, I. Teorie a technologie svařování (The Theory and Technology of Welding) - první multimediální publikace o svařování. [on line]. VŠB – TU Ostrava, 2009, poslední revize 20. 10. 2010. Dostupné z: < http://fs1.vsb.cz/~hla80 >. ISBN 978-80-248-2414-7. ČSN EN ISO 3834 ČSN EN ISO 9001 ČSN EN ISO 14 731 ČSN EN ISO 17 660 ČSN EN 287-1 ČSN EN ISO 9606

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce na zadané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Typy svařovaných ocelových a hliníkových konstrukcí 2. Tlakové nádoby 3. Konstrukce z betonářských výztuží 4. Schvalování postupů svařování z hlediska platné legislativy ČSN EN ISO 156xx 5. Schvalování postupů svařování speciálních konstrukcí - ČSN EN ISO 17660 – betonářské výztuže, ČSN EN 12 732 – ocelové potrubí, z hlediska platné legislativy ČSN EN ISO 156xx, ČSN EN 13 445, ČSN EN 13 448, ČSN EN 13 480, ČSN EN 12 952 - tlaková zařízení) 6. Systém řízení jakosti ve svařování ČSN EN ISO 3834 a ČSN EN ISO 9001 7. Svářečský dozor dle ČSN EN ISO 14731 – úkoly a zodpovědnosti 8. Zkoušení svářečů dle ČSN EN 287-1 a ČSN EN ISO 9606 9. Zkoušení svarových spojů dle platných norem a předpisů 10. Dokumentace svarových spojů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 50  0
        Test, příp. prezentace projektu Písemka 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku