345-0348/02 – Úvod do svařování (ÚSv)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladislav Ochodek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH37 prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
OH120 Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní terminologií v oboru svařování, se základními metodami svařování, pájení, lepení a tepelného dělení. Student bude schopen - zvolit metodu svařování pro daný typ svarového spoje, - navrhnout základní parametry jednotlivých metod svařování, - provést výpočty svarových spojů namáhaných staticky, - orientovat se v základních metodách pájení, lepení a tepelného dělení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základní předmět, ve kterém se studenti seznámí se základními principy hlavních metod spojování a tepelného dělení tj.– metodami svařování, pájení a lepení , s metodami dělení kyslíkem, plazmou a laserem a s příslušnou odbornou terminologii. V předmětu budou studenti seznámeni s vlivem svařování na změnu vlastnosti materiálů, základními výpočty svarových spojů a konstrukcí, označováním svaru na výkresech. Seznam přednášek : Úvod do svařování 1. Základní pojmy oboru svařování (typy svarových spojů; druhy svařovaných konstrukcí, označování svarů na výkresech, základní technologie svařování, polohy svařování, zdroje tepla při svařování). 2. Základní dokumentace svařovacího procesu (WPS,WPQR, značení svarů, značení PM, ochranných plynů). 3. Základní materiály-označování dle EN norem.Výpočet svarových spojů (nosný průřez, podmínky pevnosti). 4. Teplotní cyklus svařování (teplotní cyklus, stanovení teplotního cyklu, důsledky teplotních cyklů, tepelně ovlivněná zóna, pásma tepelně ovlivněné oblasti, rozmezí teplot, průběh teplotního cyklu pro MMAW, APT, ESS). 5. Svařitelnost materiálů (definice svařitelnosti, ukazatele svařitelnosti, horké a lamelární trhliny a příčiny jejich vzniku, studené a žíhavé trhliny a příčiny jejich vzniku, teplota předehřevu, hodnocení svařitelnosti podle norem). 6. Rozdělení technologii svařování (základní skupiny svařování, hlavní zdroje energie při svařování, základní metody svařování elektrickým obloukem, základní metody svařování elektrickým odporem, metody svařování s koncentrovaným zdrojem tepla, metody tepelného dělení). 7. Svařování plamenem (topné plyny pro svařování, druhy plamenů při svařování, přídavné materiály pro svařování, technika svařování, použití svařování, zařízení pro svařování). 8. Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (oblasti elektrického oblouku, parametry při svařování, funkce elektrod, typy obalů, zdroje svařovacího proudu, použití svařování, označování elektrod podle ČSN EN). 9. Svařování v ochranných atmosférách (metoda WIG, metoda MIG, metoda MAG, přídavné materiály pro jednotlivé metody, použití jednotlivých metod, parametry svařování pro jednotlivé metody). 10. Svařování elektrickým odporem (princip vzniku spoje, bodové svařování, svařovací parametry, švové a výstupkové svařování, stykové svařování, použití jednotlivých metod). 11. Svařování automatem pod tavidlem (princip, svařovací parametry, přídavné materiály, zařízení, použití). 12. Termické dělení materiálu (definice zápalné teploty, definice tepelného dělení kovů, podmínky řezatelnosti, řezání kovů kyslíkem, materiály řezatelné kyslíkem, jiné způsoby dělení materiálu). 13. Vady svarových spojů, úvod do zkoušení svarových spojů-NDT (příčiny vzniku vad, vnější vady, vnitřní vady, kapilární a magnetická zkouška, zkouška ultrazvukem, zkouška RTG). 14. Základy pájení (měkké a tvrdé pájení, základní vlastnosti pájek, volba pájeného spoje) Seznam cvičení: Úvod do svařování 1. Bezpečnost při svařování. Návrh svarových spojů. Zadání programu : P1-Návrh svěřence -náhrada odlitku svarkem . 2. Volba svařovacích parametrů pro základní technologie svařování, kritéria pro návrh základního přídavného materiálu. Konzultace k programům. 3. Ukázky základních technologii svařování a pájení -laboratoř. 4. Dimenzováni svarových spojů. Konzultace k programům 5. Teplotní cyklus svařování-výpočet teploty předehřevu, TZ. Zadání programu : P2-Technologický postup-návrh pWPS. Konzultace k programům. 6. Dokladování technologie svařování-návrh pWPS. Konzultace k programům 7. Konzultace k programům. Závěrečný test-„Základní pojmy svařování“

Povinná literatura:

BLAŠČÍK, F. a kol. Technológia tvárnenia, zlievárenstva a zvárania. 1. vyd. Bratislava : ALFA, 1988. (bez ISBN) ČADA, R., ADAMEC, J., TICHÁ, Š., OCHODEK, V., HLAVATÝ, I. a ŠIMČÍK, S. Základy strojírenské technologie : skriptum.1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1996. 115 s. ISBN 80-7078-300-1. BARTÁK,J. Učební texty pro svářečské specialisty, praktiky a inspektory. 1.vydání. Ostrava : Zeross, 2002, 7078-122-X.

Doporučená literatura:

http://www.millerwelds.com/ http://www.lincolnelectric.com/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

.........................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seznam přednášek : 1. Základní pojmy oboru svařování, bezpečnostní předpisy (typy svarových spojů; druhy svařovaných konstrukcí, označování svarů na výkresech, základní technologie svařování, polohy svařování, zdroje tepla při svařování). 2. Základní dokumentace svařovacího procesu (WPS,WPQR, značení svarů, značení PM, ochranných plynů). 3. Základní materiály-označování dle EN norem. Výpočet svarových spojů (nosný průřez, podmínky pevnosti). 4. Teplotní cyklus svařování (teplotní cyklus, stanovení teplotního cyklu, důsledky teplotních cyklů, tepelně ovlivněná oblast, pásma tepelně ovlivněné oblasti, rozmezí teplot, průběh teplotního cyklu pro MMAW, APT, ESS). 5. Svařitelnost materiálů (definice svařitelnosti, ukazatele svařitelnosti, horké a lamelární trhliny a příčiny jejich vzniku, studené a žíhavé trhliny a příčiny jejich vzniku, teplota předehřevu, hodnocení svařitelnosti podle norem). 6. Rozdělení technologii svařování (základní skupiny svařování, hlavní zdroje energie při svařování, základní metody svařování elektrickým obloukem, základní metody svařování elektrickým odporem, metody svařování s koncentrovaným zdrojem tepla, metody tepelného dělení). 7. Svařování plamenem (topné plyny pro svařování, druhy plamenů při svařování, přídavné materiály pro svařování, technika svařování, použití svařování, zařízení pro svařování). 8. Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (oblasti elektrického oblouku, parametry při svařování, funkce elektrod, typy obalů, zdroje svařovacího proudu, použití svařování, označování elektrod podle ČSN EN). 9. Svařování v ochranných atmosférách (metoda WIG, metoda MIG, metoda MAG, přídavné materiály pro jednotlivé metody, použití jednotlivých metod, parametry svařování pro jednotlivé metody). 10. Svařování elektrickým odporem (princip vzniku spoje, bodové svařování, svařovací parametry, švové a výstupkové svařování, stykové svařování, použití jednotlivých metod). 11. Svařování automatem pod tavidlem (princip, svařovací parametry, přídavné materiály, zařízení, použití). 12. Termické dělení materiálu (definice zápalné teploty, definice tepelného dělení kovů, podmínky řezatelnosti, řezání kovů kyslíkem, materiály řezatelné kyslíkem, jiné způsoby dělení materiálu). 13. Vady svarových spojů, úvod do zkoušení svarových spojů-NDT (příčiny vzniku vad, vnější vady, vnitřní vady, kapilární a magnetická zkouška, zkouška ultrazvukem, zkouška RTG). 14. Základy pájení (měkké a tvrdé pájení, základní vlastnosti pájek, volba pájeného spoje).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní