345-0349/03 – Konstrukční materiály (KM)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE45 doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
KON0226 Ing. Hana Krupová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o vlastnostech a použití kovových a nekovových materiálů ve strojírenství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V průmyslové praxi jsou používané různé typy strojírenských materiálů, mezi které lze zařadit konstrukční a korozivzdorné oceli, oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi, oceli nástrojové, litiny, neželezné kovy a jejich slitiny, plasty, kompozitní a keramické materiály. Jejich chemické složení, fyzikální, mechanické a technologické vlastnosti udávají směr vhodného použití při výrobě konstrukcí.

Povinná literatura:

MOHYLA, M. Nekonvenční strojírenské materiály I. VŠB, Ostrava, 1994. MOHYLA, M. Strojírenské materiály, VŠB, Ostrava, 1994. ŠTĚPEK, J. Technologie a zpracování plastů. SNTL/ALFA , Praha. 1989. PTÁČEK , L. a kol. Nauka o materiálu II. CERM, s.r.o., 2002. ULAI, Ed. J. Materials Science, Testing and Informatics. Trans Tech Publications, Limited, 2003, 520pp. USKOKOVIC, D. P. Advanced Materials for High Technology Applications. Trans Tech Publications, Limited, 1996, 288 pp.

Doporučená literatura:

BAREŠ, A.: Kompozitní materiály. SNTL, Praha, 1988 FREMUNT, P.: Konstrukční oceli. CRM, Brno, 1996 MOHYLA, M.: Strojírenské materiály II. VŠB - TU Ostrava, 2006 WALTON, D., J., LORIMER, J., P. Polymers. Oxford University Press, 2001, 160pp.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Splnění docházky na cvičení min. 80%. 2. Odevzdání povinných programů. 3. Splnění povinných testů

E-learning

Další požadavky na studenta

1. Splnění docházky na cvičení min. 80%. 2. Odevzdání povinných programů. 3. Splnění povinných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Kovové materiály, technické železo a jeho slitiny, soustava železo – uhlík. 2 Výroba oceli, rozdělení ocelí, systémy označování ocelí, vliv prvků na vlastnosti slitin železa. 3. Konstrukční oceli obvyklé jakosti 4 Konstrukční oceli nízkolegované. 5 Korozivzdorné oceli – vysokolegované chromové oceli 6 Korozivzdorné oceli – chromniklové austenitické oceli. 7 Konstrukční oceli pro speciální použití. 8 Nástrojové oceli. 9 Litiny. 10 Neželezné kovy a jejich slitiny. 11 Neželezné kovy a jejich slitiny, základy fyziky polymerů, struktura makromolekulárních látek. 12 Vlastnosti plastů pro použití ve strojírenství. 13 Kompozitní a keramické materiály, kovová skla. 14 Výrobky práškové metalurgie. Cvičení: 1. Úvodní cvičení, seznámení s osnovou předmětu, bezpečností školení. 2. Termodynamika kovů, (fáze, soustava, rovnovážné diagramy, Gibbsův zákon fází, pákové pravidlo). 3. Metastabilní a stabilní soustavy Fe – Fe3C a Fe – FeC. 4. Rozdělení oceli a jejich značení (staré i nové). 5. Mechanické vlastnosti kovů: Zkouška tahem a její vyhodnocení. 6. Základní mechanické vlastnosti materiálů, zkouška rázem v ohybu a zkoušky tvrdostí. 7. Další metodika zkoušení oceli, mechanické a technologické zkoušky, (creep, zkoušky trubek, tvařitelnosti, obrobitelnosti a slévatelnosti oceli). 8. Metalografie oceli a litin. 9. Tepelné zpracování materiálu, (metodika, zkoušky prokalitelnosti, měření tvrdosti kalených součástí). 10. Diagramy IRA a ARA, vliv průběhu tepelného zpracování na výsledné mechanické vlastnosti oceli, struktury. 11. Plasty, spékané materiály, kompozity. 12. Neželezné kovy, keramické materiály. 13. Prezentace seminární práce. 14. Zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.