345-0351/01 – Průmyslová stáž I (PS)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní + letní
Odkaz na webJazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU45 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat praktické zkušenosti s plněním potřebných náležitostí souvisejících se sjednáváním a dokladováním průmyslové stáže. Seznámit se s problémy podmiňujícími řešení praktických úloh bakalářské práce. Seznámit se s technickými a organizačními podmínkami v podniku. Prostudovat podklady, postupy, případně vykonat experimenty cílené k zadání BP.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Předmět je praktickou přípravou na předmět Bakalářský projekt I. Probíhá ve výrobním podniku, odkud student získává zadání pro bakalářskou práci. Průmyslovou stáž si v podniku vyřizují studenti sami.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude zadána posluchači individuálně, podle tématu práce.

Doporučená literatura:

Studijní literatura bude zadána posluchači individuálně, podle tématu práce.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Student si průmyslovou stáž vyřizuje sám a její absolvování dokládá vyjádřením odpovědného pracovníka firmy.

Minimální znalostní požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět může bý zapsán na zimní nebo letní semestr. V obou případech je podmínkou získání klasifikovaného zápočtu a) zadání BP z podniku b) absolvování stáže v podniku Pro ZS Maximálně do měsíce po zahájení semestru (tj. do 15. 10.) musí student předložit garantovi předmětu potvrzení o sjednání průmyslové stáže a zadání BP. Pro LS Student musí mít BP sjednanou v podniku, kde probíhá stáž a musí být oficiálně zadaná vedoucím BP již v ZS. Potvrzení o sjednání průmyslové stáže a zadání BP dodá garantovi předmětu v průběhu ZS. Potvrzení (pro obě varianty zapsání předmětu - ZS i LS) musí být na hlavičkovém papíře firmy a musí obsahovat: 1) Jméno, příjmení a osobní číslo studenta s tím, že studuje ve 3. roč. bakalářský studijníh program FS, VŠB - TU Ostrava, obor Strojírenská technologie (případně specializace) nebo průmyslové inženýrství 2) Rozsah stáže (minimálně předepsaných 10 dnů za semestr) 3) Časový rozvrh stáže (konkrétně, které dny v týdnu a kolik týdnů nebo po jakých blocích atd.) 4) Náplň stáže např. Seznámení se s technologií výroby firmy ve vztahu k DP Studium firemních podkladů k DP Experimenty vázané na DP atd. 5) Zadání bakalářské práce a její teze (struktura, náplň) 6) Jméno a funkci konzultanta BP z firmy (BUDE ZAPSÁNO V OFICIÁLNÍM ZADÁNÍ BP) 7) Jméno, podpis a funkci zástupce firmy, příp. razítko firmy Student toto potvrzení použije a) V ZS: Jako podklad pro vedoucího BP, kterého si vybral na příslušné katedře a který mu zpracuje oficiální zadání BP b) V ZS i LS: Jako podklad pro konkrétní pedagogy ke sjednání individuálního studijního plánu, v případech kdy mu výuka a stáž budou kolidovat c) V ZS i LS: Jako podklad pro garanta předmětu k udělení KZ K udělení klasifikovaného zápočtu (uděluje garant předmětu) doloží student potvrzení z firmy na hlavičkovém papíře, že stáž skutečně absolvoval a to v předepsaném rozsahu a za podmínek stanovených při sjednání průmyslové stáže. Potvrzení bude obsahovat rovněž slovní ohodnocení studenta zástupcem firmy. Bude podepsáno zástupcem firmy, příp. doplněno razítkem firmy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Student si průmyslovou stáž vyřizuje sám a její absolvování dokládá vyjádřením odpovědného pracovníka firmy.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku