345-0351/01 – Průmyslová stáž I (PS)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity2
Garant předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat praktické zkušenosti s plněním potřebných náležitostí souvisejících se sjednáváním a dokladováním průmyslové stáže. Seznámit se s problémy podmiňujícími řešení praktických úloh bakalářské práce. Seznámit se s technickými a organizačními podmínkami v podniku. Prostudovat podklady, postupy, případně vykonat experimenty cílené k zadání BP.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Předmět je praktickou přípravou na předmět Bakalářský projekt I. Probíhá ve výrobním podniku, odkud student získává zadání pro bakalářskou práci. Průmyslovou stáž si v podniku vyřizují studenti sami.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude zadána posluchači individuálně, podle tématu práce.

Doporučená literatura:

Studijní literatura bude zadána posluchači individuálně, podle tématu práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student si průmyslovou stáž vyřizuje sám a její absolvování dokládá vyjádřením odpovědného pracovníka firmy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět může bý zapsán na zimní nebo letní semestr. V obou případech je podmínkou získání klasifikovaného zápočtu a) zadání BP z podniku b) absolvování stáže v podniku Pro ZS Maximálně do měsíce po zahájení semestru (tj. do 15. 10.) musí student předložit garantovi předmětu potvrzení o sjednání průmyslové stáže a zadání BP. Pro LS Student musí mít BP sjednanou v podniku, kde probíhá stáž a musí být oficiálně zadaná vedoucím BP již v ZS. Potvrzení o sjednání průmyslové stáže a zadání BP dodá garantovi předmětu v průběhu ZS. Potvrzení (pro obě varianty zapsání předmětu - ZS i LS) musí být na hlavičkovém papíře firmy a musí obsahovat: 1) Jméno, příjmení a osobní číslo studenta s tím, že studuje ve 3. roč. bakalářský studijníh program FS, VŠB - TU Ostrava, obor Strojírenská technologie (případně specializace) nebo průmyslové inženýrství 2) Rozsah stáže (minimálně předepsaných 10 dnů za semestr) 3) Časový rozvrh stáže (konkrétně, které dny v týdnu a kolik týdnů nebo po jakých blocích atd.) 4) Náplň stáže např. Seznámení se s technologií výroby firmy ve vztahu k DP Studium firemních podkladů k DP Experimenty vázané na DP atd. 5) Zadání bakalářské práce a její teze (struktura, náplň) 6) Jméno a funkci konzultanta BP z firmy (BUDE ZAPSÁNO V OFICIÁLNÍM ZADÁNÍ BP) 7) Jméno, podpis a funkci zástupce firmy, příp. razítko firmy Student toto potvrzení použije a) V ZS: Jako podklad pro vedoucího BP, kterého si vybral na příslušné katedře a který mu zpracuje oficiální zadání BP b) V ZS i LS: Jako podklad pro konkrétní pedagogy ke sjednání individuálního studijního plánu, v případech kdy mu výuka a stáž budou kolidovat c) V ZS i LS: Jako podklad pro garanta předmětu k udělení KZ K udělení klasifikovaného zápočtu (uděluje garant předmětu) doloží student potvrzení z firmy na hlavičkovém papíře, že stáž skutečně absolvoval a to v předepsaném rozsahu a za podmínek stanovených při sjednání průmyslové stáže. Potvrzení bude obsahovat rovněž slovní ohodnocení studenta zástupcem firmy. Bude podepsáno zástupcem firmy, příp. doplněno razítkem firmy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Student si průmyslovou stáž vyřizuje sám a její absolvování dokládá vyjádřením odpovědného pracovníka firmy.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku