345-0353/03 – Metody a technika řízení I (MTŘ I)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity3
Garant předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti - budou umět vysvětlit úlohu a význam manažerských technik v praxi, - budou umět vysvětlit pojmy manažerské metody a techniky, - dokáží k jednotlivým oblastem managementu přiřadit konkrétní používané techniky, - získají informace k jednotlivým metodám a technikám, - budou umět zhodnotit používané metody a techniky v praxi, - dokáží prezentovat a obhájit vlastní projekt.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Povinná literatura:

ŠAJDLEROVÁ, I. E-learning systém FS VŠB: Metody a technika řízení [online]. 2010. Dostupné z http://vyuka.fs.vsb.cz/ WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. Praha: GRADA, 1996. 512 s. ISBN 80-7169-089-9

Doporučená literatura:

ŠULEŘ, O. 100 klíčových manažerských technik. 1. Vyd. Praha: Computer Press. 2007. 320 s. ISBN 978-80-251-2173-3 KONEČNÝ, M., TRNKA, R., NOVÁK, J. Metody a technika řízení. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0609-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úloha a význam manažerských technik v praxi, vymezení pojmu manažerských technik, oblasti využití manažerských metod a technik v praxi, jejich přínosy. 2. Metody a techniky pro podporu vrcholového managementu - metody, techniky a nástroje pro prognózování budoucího vývoje. 3. Metody a techniky pro podporu vrcholového managementu - strategické plánování a rozhodování vrcholového managementu. 4. Metody, techniky a nástroje efektivního řízení výroby. 5. Analýza a měření práce. 6. Metody, techniky a nástroje pro podporu výrobního procesu – logistika, údržba. 7. Metody, techniky a nástroje pro efektivní administrativu. 8. Metody, techniky a nástroje pro řízení informací. 9. Kvalita – metody, techniky a nástroje pro práci s kvalitou. 10. Kvalita – metody, techniky a nástroje pro práci s kvalitou - pokračování. 11. Metody, techniky a nástroje pro hodnocení investic. 12. Další v praxi uplatňované metody, techniky a nástroje. 13. Další v praxi uplatňované metody, techniky a nástroje - pokračování. Cvičení: 1. Prognózování, SWOT analýza, PEST analýza. 2. BCG matice, GE portfoliová matice, modifikovaný portfoliový model. 3. Metody tvůrčího myšlení, metody vícekriteriálního rozhodování. 4. Metody štíhlé výroby. 5. Analýza a měření práce - snímek pracovního dne. 6. Metody, techniky a nástroje pro podporu výrobního procesu – logistika, TPM, SMED. 7. Metody řízení času a porad, 8. Standardizace činností, metodika 5S, mapování procesů. 9. Kvalita – 7 základních nástrojů pro práci s kvalitou. 10. Kvalita – 7 nových nástrojů pro práci s kvalitou. 11. Metody, techniky a nástroje pro hodnocení investic. 12. Další v praxi uplatňované metody, techniky a nástroje. 13. Test

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Semestrální projekt Semestrální projekt 40  21
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  5
        Test Písemka 50  25
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R040) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku