345-0356/01 – Strojírenské technologie I (ST I)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Jindřich Kozák, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jindřich Kozák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HIL0011 Ing. Ondřej Hilšer
KOZ323 Ing. Jindřich Kozák, Ph.D.
PAS091 Ing. Martin Pastrňák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - přehled o principech a odborném názvosloví hlavních výrobních metod - technologiích tváření, slévání a svařování; - přehled o základních technologických postupech výroby, používaných ve strojírenské výrobě, který je potřebný pro pochopení moderních výrobních technologií. Získané dovednosti: - schopnost volit vhodné materiály a ovládat metodiku tvorby technologických postupů výroby jednoduchých součástí včetně základních výpočtů, osvojit si základní tvářecí technologie; - osvojení si základních technologií svařování, značení a výpočty svarových spojů, schopnost navrhnout technologický postup svařování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je předat studentům širší teoretické a praktické znalosti z technologií tváření, slévání a svařování materiálů. Studenti budou umět: vysvětlit základní pojmy, týkající se technologií tváření, slévání a svařování, objasnit vliv tváření na vlastnosti a strukturu materiálu, vysvětlit základní zákony plastické deformace, popsat základní nástroje, stroje a principy technologií objemového tváření zatepla, objemového tváření zastudena, dělení materiálu, tažení plechu, ohýbání, slévání, nekonvenčních způsobů tváření, zpracování plastů, základní technologie svařování, značení a výpočty svarových spojů a konstrukcí, hodnocení svařitelností materiálů a technologie dělení materiálu.

Povinná literatura:

[1] ČADA, R.: Technologie I: Zákony plastické deformace kovů, dělení materiálu, slévání. Skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. [2] ČADA, R.: Technologie I: Plastická deformace kovů, objemové tváření zastudena, tažení plechu, ohýbání. Skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. [3] ČADA, R.: Technologie tváření a slévání: Zápustkové kování, slévání: návody do cvičení. Skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. [4] OCHODEK, V.: Technologie I-část svařování:návody do cvičení. Skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. [5] KOUKAL, J., ZMYDLENÝ, T.: Svařování I. 1.vyd. Ostrava, VŠB-TU.2005. [6] BLAŠČÍK, F. a kol.: Technológia tvárnenia, zlievárenstva a zvárania. 1. vyd. Bratislava: ALFA, 1988.

Doporučená literatura:

[1] ČADA, R.: Technologie tváření a slévání: Objemové tváření zatepla, nekonvenční způsoby tváření, plasty. Skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. [2] ALTAN, T. and al.: Metal forming Fundamentals and Apliciations, ASM International: Metals Park, OH, 1983. [3] BARTÁK, J., KOVAŘÍK, R., PILOUS, J. a kol.: Učební texty pro evropské svářečské specialisty, praktiky a inspektory. 1. vyd. Ostrava: Zeross, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test č.1: Kontrola znalostí z problematiky tváření Test č.2: Kontrola znalostí z problematiky svařování

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálních programů a absolvování testů. Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu (seznámení s programem přednášek a cvičení, literaturou, bodováním). Vliv tváření na vlastnosti a strukturu materiálu - definice a význam tváření, základní mechanismy plastické deformace, kritické smykové napětí, zpevnění materiálu, křivky zpevnění, základní faktory ovlivňující plastickou deformaci – vliv struktury, teploty, tření, napjatosti a rychlosti deformace. 2. Objemové tváření zatepla - volné a zápustkové kování, základní operace volného kování, návrh technologického postupu výroby výkovku, hlavní typy tvářecích strojů pro kování, výkres výkovku. 3. Objemové tváření zastudena - výhody technologie, základní způsoby objemového tváření zastudena, výpočet poměrných a logaritmických deformací, křivky zpevnění, návrh technologického postupu výroby protlačku. 4. Plošné stříhání - základní operace plošného stříhání, střižná plocha, velikost střižné mezery, výpočet střižné plochy, síly a práce, střih skloněnými noži, zařízení ke stříhání – nůžky a lisy. 5. Tažení plechu - rozdělení tažení, tažení bez ztenčení stěny, technologické parametry tažení, tvar a velikost přístřihu, počet tažných operací a jejich odstupňování, použití přidržovače, velikost tažné mezery, tvar tažníku a tažnice, tažná síla. 6. Ohýbání - rozdělení ohýbání, ohyb úzkých a širokých tyčí, zpevnění materiálu při ohýbání, technologické parametry ohýbání. 7. Slévání, slévárenské formovací směsi - základní složky, rozdělení formovacích směsí, zkoušení formovacích směsí, úprava formovacích materiálů, pomocné formovací látky. 8. Nekonvenční způsoby tváření, tváření vysokými tlaky a energiemi - tažení s pružnou tažnicí, tažení s pružným tažníkem, superplastické tváření – podstata. 9. Základní pojmy oboru svařování, bezpečnostní předpisy (typy svarových spojů; druhy svařovaných konstrukcí, označování svarů na výkresech). 10. Teplotní cyklus svařování (teplotní cyklus, stanovení teplotního cyklu, důsledky teplotních cyklů, tepelně ovlivněná oblast, pásma tepelně ovlivněné oblasti, rozmezí teplot). 11. Rozdělení technologii svařování (základní skupiny svařování, hlavní zdroje energie při svařování, základní metody svařování elektrickým obloukem). 12. Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (oblasti elektrického oblouku, parametry při svařování, funkce elektrod, typy obalů, zdroje svařovacího proudu). 13. Svařování automatem pod tavidlem (princip, svařovací parametry, přídavné materiály, zařízení, použití). 14. Vady svarových spojů, úvod do zkoušení svarových spojů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku