345-0357/01 – Konstrukční materiály I (KM)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
HIL0011 Ing. Ondřej Hilšer
KOZ323 Ing. Jindřich Kozák, Ph.D.
KRE45 doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
MOH37 doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
SEV16 Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o vlastnostech a použití kovových a nekovových materiálů ve strojírenství.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Oceli konstrukční a korozivzdorné, oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi, oceli nástrojové, technologie zpracování ocelí, litiny, neželezné kovy a jejich slitiny, plasty používané ve strojírenství, vlastnosti plastů, kompozitní a keramické materiály a jejich vlastnosti, sklovité materiály a jejich vlastnosti.

Povinná literatura:

MOHYLA, M. Nekonvenční strojírenské materiály I. VŠB, Ostrava, 1994. MOHYLA, M. Strojírenské materiály, VŠB, Ostrava, 1994. ŠTĚPEK, J. Technologie a zpracování plastů. SNTL/ALFA , Praha. 1989. PTÁČEK , L. a kol. Nauka o materiálu II. CERM, s.r.o., 2002.

Doporučená literatura:

BAREŠ, A.: Kompozitní materiály. SNTL, Praha, 1988 FREMUNT, P.: Konstrukční oceli. CRM, Brno, 1996 MOHYLA, M.: Strojírenské materiály II. VŠB - TU Ostrava, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%. 2. Odevzdání povinných programů. 3. Splnění povinných testů

E-learning

Další požadavky na studenta

1. Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%. 2. Odevzdání povinných programů. 3. Splnění povinných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1 Kovové materiály, technické železo a jeho slitiny, soustava železo – uhlík. 2 Výroba oceli, rozdělení ocelí, systémy označování ocelí, vliv prvků na vlastnosti slitin železa. 3. Konstrukční oceli obvyklé jakosti 4 Konstrukční oceli nízkolegované. 5 Korozivzdorné oceli – vysokolegované chromové oceli 6 Korozivzdorné oceli – chromniklové austenitické oceli. 7 Konstrukční oceli pro speciální použití. 8 Nástrojové oceli. 9 Litiny. 10 Neželezné kovy a jejich slitiny. 11 Neželezné kovy a jejich slitiny, základy fyziky polymerů, struktura makromolekulárních látek. 12 Vlastnosti plastů pro použití ve strojírenství. 13 Kompozitní a keramické materiály, kovová skla. 14 Výrobky práškové metalurgie. Cvičení: 1. Úvodní cvičení, seznámení s osnovou předmětu, bezpečností školení. 2. Termodynamika kovů, (fáze, soustava, rovnovážné diagramy, Gibbsův zákon fází, pákové pravidlo). 3. Metastabilní a stabilní soustavy Fe – Fe3C a Fe – FeC. 4. Rozdělení oceli a jejich značení (staré i nové). 5. Mechanické vlastnosti kovů: Zkouška tahem a její vyhodnocení. 6. Základní mechanické vlastnosti materiálů, zkouška rázem v ohybu a zkoušky tvrdostí. 7. Další metodika zkoušení oceli, mechanické a technologické zkoušky, (creep, zkoušky trubek, tvařitelnosti, obrobitelnosti a slévatelnosti oceli). 8. Metalografie oceli a litin. 9. Tepelné zpracování materiálu, (metodika, zkoušky prokalitelnosti, měření tvrdosti kalených součástí). 10. Diagramy IRA a ARA, vliv průběhu tepelného zpracování na výsledné mechanické vlastnosti oceli, struktury. 11. Plasty, spékané materiály, kompozity. 12. Neželezné kovy, keramické materiály. 13. Prezentace seminární práce. 14. Zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Test 1 Písemka 20  10
        Test 2 Písemka 20  10
        Závěrečný test Písemka 60  31
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - P - cs 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok