345-0358/02 – Průmyslové inženýrství v kontextu (PINS)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity15
Garant předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout znalosti a dovednosti požadované praxí v základních oblastech průmyslového inženýrství. Budou zde aplikovány teoretické a praktické poznatky z oblasti plánování a řízení výrobních systémů a procesů, které splňují bezpečnostní i funkční kritéria s ohledem na ekonomiku, společnost a životní prostředí. Student bude schopen vyhodnotit a navrhnout vhodná řešení zadané problematiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Průmyslové inženýrství přestavuje interdisciplinární obor, který je zaměřen na metody a techniky řízení a zlepšování a synchronizaci systémů výroby, plánování lidských zdrojů s cílem zvyšování produktivity.Předmět zahrnuje komplexní pohled na problematiku optimalizace, racionalizace jak výrobních tak také nevýrobních procesů. Studenti získají potřebné informace pro praktické využití a uplatnění známých metod průmyslového inženýrství v souvislostech. Předmět je koncipován tak, že jeho integrální součástí je samostatné práce studenta v souvislosti s řešením bakalářské práce.

Povinná literatura:

BASL, J., TŮMA, M., GLASL, V. Modelování a optimalizace podnikových procesů.Plzeň: ZÚ v Plzni, 2002. 140 s. ISBN 80-7082-936-2. KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby.Vyd. 2. Praha: C. H. Beck, 2009. 137 s. ISBN 978-80-740-0119-2. MAŠÍN, I., VYTLAČIL, M. Cesty k vyšší produktivitě. Strategie založená na průmyslovém inženýrství. Liberec. Institut průmyslového inženýrství. 1996, ISBN 80-902235-0-8. ROTHER, M.; SHOOK, J. Learning to see. Version 1.2. Brookline: The Learn Enterprise Institute, 1999. 143 s. ISBN-13 978-0966784305. SCHINDLEROVÁ, V. LMS Elektronický výukový systém: Průmyslové inženýrství v souvislostech [online]. (LMS je přístupný pro studenty po jejich zápisu na předmět.)

Doporučená literatura:

KONEČNÝ, M. Logistika v systému řízení podniku. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. 150 s. ISBN 80-7078-667-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru budou stanoveny kontrolní termíny pro plnění stanoveného zadání. Odevzdání všech dílčích úkolů splňujících zadané požadavky. Odevzdání kompletního projektu. Prezentace zadaného projektu.

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní pojmy v oblasti průmyslového inženýrství. 2. Metody a techniky Lean production. 3. Analytické metody měření práce. 4. Základy ergonomie a jejich uplatnění v praxi. 5. Principy neustálého zlepšování - metodika, postupy. 6. Výkonnost a produktivita. 7. Nástroje pro zlepšování procesů. 8. Případová studie - praktická ukázka řešení projektu. 9. Případová studie - praktická ukázka řešení projektu. Cvičení: 1. Zadání a výběr projektů. 2. - 4. Interaktivní aplikace Lean production. 5. - 8. Vlastní řešení zadaného projektu. 9. Prezentace navržených řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Projekt Projekt 50  25
        Obhajoba projektu Jiný typ úlohy 40  21
        Dílčí úkoly Jiný typ úlohy 10  5
Rozsah povinné účasti: Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na 1.(první) konzultaci.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Konzultace (osobní nebo online) dle dohody s vedoucím práce v průběhu semestru (minimálně 1). V zápočtovém týdnu předložit kompletní verzi bakalářské práce a obhájit prezentaci.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.