345-0359/01 – Strojírenská technologie v souvislostech (STES)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity15
Garant předmětudoc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE45 doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poskytnout znalosti a dovednosti požadované praxí v základních oblastech strojírenské technologie. Seznámení se s praxí ještě v průběhu studia. Prohloubení zejména praktických dovedností s oboru. Možnost získání témat závěrečných prací z podniků. Možnost srovnání teorie a praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Novinky v oblasti výzkumu a vývoje materiálů v souvislosti s technologiemi výroby a zpracováním, prohlubují teoretické znalosti studentů o praktické zkušenosti. V rámci tohoto předmětu jsou do výuky zařazeny přednášky odborníků z jiných univerzit a z praxe. Pro upevnění získaných poznatků budou rovněž řešeny prostřednictvím semestrálních projektů a ve spolupráci s podniky konkrétní úkoly.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude zadána posluchači individuálně, podle tématu práce. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce [online]. FS,VŠB-TUO. 2005. Poslední aktualizace 1. 10. 2017. Dostupné z: http://iso.fs.vsb.cz/SME/FS_SME_05_003_VypracovaniDPBP.pdf TAUFER, Ivan, Josef KOTYK a Milan JAVŮREK. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. 2., dopl. a opr. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-746-9 BUREŠ, JIŘÍ. conVERTER – převody jednotek. [online]. [vid 20017-11-09]. URL: ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory ČSN ISO 5966. Formální úprava vědeckých a technických zpráv ČSN ISO 7144. Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN 01 13 00. Zákonné měřící jednotky ČSN 01 13 01. Veličiny, jednotky, rovnice TKAČÍKOVÁ, DANIELA Jak zpracovávat bibliografické citace. [online]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. Poslední aktualizace 2015-12-03. [vid. 2017-11-09]. Dostupné z: http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/ TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0. www.fit.vutbr.cz/lib/slovniky.php.cs FIALKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: KNIHAŘ, 2002. 223s.

Doporučená literatura:

ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát přednášet o vědě. 2000. 1. vydání. Praha. Akademie. 2000, dotisk 2002. 204 s. ISBN 80-2000-0755-5. ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, D. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999. 255s. Pravidla.cz: pravidla českého provopisu [online].2012. Dostupné z: www.pravidla.cz/.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních minimálně 80%. Semestrální projekt a jeho obhajoba.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Poskytnout znalosti a dovednosti požadované praxí v základních oblastech oblastech strojírenské technologie. Seznámení se s praxí ještě v průběhu studia. Prohloubení zejména praktických dovedností s oboru. Možnost získání témat závěrečných prací z podniků. Možnost srovnání teorie a praxe. 1. Materiály v automobilovém a energetickém průmyslu. 2. Aditivní technologie. 3. Robotické a automatické svařování. 4. Simulace a modelování v oblasti tváření a svařování. 5. Využití vícenásobné plastické deformace ve tvářecích procesech (metoda DRECE a ECAP). 6. Trendy a novinky v oblasti povrchových úprav. 7. Výzkumné projekty pracoviště v návaznosti na praxi. 8. Odborníci z praxe – přednáška. 9. Odborníci z praxe – přednáška.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních min. 80 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie P čeština Šumperk 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku