345-0360/01 – Průmyslové inženýrství řízená praxe (PINPx)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity3
Garant předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE45 doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout znalosti a dovednosti požadované praxí v základních oblastech průmyslového inženýrství. Seznámení se s praxí ještě v průběhu studia. Prohloubení zejména praktických dovedností s oboru. Možnost získání témat závěrečných prací z podniků. Možnost srovnání teorie a praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Součástí předmětu je praktická příprava a realizace zvoleného projektu, který bude vycházet z reálných problémů podnikových procesů. Získané teoretické znalosti budou přetvořeny na dovednosti, které studenti v rámci studia získají. Součástí studia budou také exkurze, tréninky na případových studiích z praxe. Výsledky projektů by měly mít měřitelný a prokazatelný přínos a povedou k zefektivnění podnikových procesů.

Povinná literatura:

HODICKÁ, Kateřina. Systém tahu ve výrobním prostředí.Brno: SC&C Partner, c2008. ISBN 978-80-904099-0-3. NOVÁK, Josef. Ergonomie: učební text [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2012. ISBN 978-80-248-2681-3. SCHINDLEROVÁ, Vladimíra. Týmová cvičení předmětu Projektování výrobních procesů: návody do cvičení předmětu "Projektování výrobních procesů" [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2779-7. BAUER, Miroslav a Ingrid HABURAIOVÁ. Leadership s využitím kaizen a lean: pohádky pro unavené manažery. Brno: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0390-3. MAURYA, Ash. Running lean: iterate from plan A to a plan that works. Second edition. Sebastopol: O'Reilly, 2012. ISBN 978-1-4493-0517-8.

Doporučená literatura:

HOTSKÝ, Oldřich. Organizace a normování práce v podniku. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-095-5. KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3221-3. CROUHY, Michel, Dan GALAI a Robert MARK. The essentials of risk management. New York: McGraw-Hill, c2006. ISBN 0-07-142966-2. MAURYA, Ash. Running lean: iterate from plan A to a plan that works. Second edition. Sebastopol: O'Reilly, 2012. ISBN 978-1-4493-0517-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru budou stanoveny kontrolní termíny pro hodnocení dílčích částí projektů. Zpracování projektu a jeho prezentace.

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Význam a cíle průmyslového inženýrství. 2. Postavení a role PI v podniku. 3. Metody zvyšování efektivity výrobních zařízení. 4. Výrobní buňky a jeich využítí v podnikových procesech. 5. Základy pohybové ergonomie. 6. Optimalizace logistických procesů v praxi. 7. Optimalizace materiálových toků. 8. Systémy plánování a řízení výroby. 9. Kvalita v PI. 10. Finanční hodnocení projektů PI. 11. Průmyslová automatizace - Průmysl 4.0. 12. Světové vnímání úlohy PI. 13. Odborníci z praxe – přednáška. 14. Odborníci z praxe – přednáška. Cvičení: 1. Výběr podniku, téma projektu. 2. Exkurze do zvoleného podniku. 3.-7. Teoretické poznatky pro praxi. 8.-13. Zpracování projektu. 14.Prezentace výsledků práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Projekt Projekt 50  26
        Prezentace projektu Jiný typ úlohy 50  25
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních min. 80 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku