345-0360/02 – Průmyslové inženýrství řízená praxe (PINPx)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity3
Garant předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout znalosti a dovednosti požadované praxí v základních oblastech průmyslového inženýrství. Seznámení se s praxí ještě v průběhu studia. Prohloubení zejména praktických dovedností s oboru. Možnost získání témat závěrečných prací z podniků. Možnost srovnání teorie a praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Součástí předmětu je praktická příprava a realizace zvoleného projektu, který bude vycházet z reálných problémů podnikových procesů. Získané teoretické znalosti budou přetvořeny na dovednosti, které studenti v rámci studia získají. Součástí studia budou také exkurze, tréninky na případových studiích z praxe. Výsledky projektů by měly mít měřitelný a prokazatelný přínos a povedou k zefektivnění podnikových procesů.

Povinná literatura:

HODICKÁ, Kateřina. Systém tahu ve výrobním prostředí.Brno: SC&C Partner, c2008. ISBN 978-80-904099-0-3. NOVÁK, Josef. Ergonomie: učební text [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2012. ISBN 978-80-248-2681-3. SCHINDLEROVÁ, Vladimíra. Týmová cvičení předmětu Projektování výrobních procesů: návody do cvičení předmětu "Projektování výrobních procesů" [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2779-7. BAUER, Miroslav a Ingrid HABURAIOVÁ. Leadership s využitím kaizen a lean: pohádky pro unavené manažery. Brno: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0390-3. MAURYA, Ash. Running lean: iterate from plan A to a plan that works. Second edition. Sebastopol: O'Reilly, 2012. ISBN 978-1-4493-0517-8.

Doporučená literatura:

HOTSKÝ, Oldřich. Organizace a normování práce v podniku. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-095-5. KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3221-3. CROUHY, Michel, Dan GALAI a Robert MARK. The essentials of risk management. New York: McGraw-Hill, c2006. ISBN 0-07-142966-2. MAURYA, Ash. Running lean: iterate from plan A to a plan that works. Second edition. Sebastopol: O'Reilly, 2012. ISBN 978-1-4493-0517-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Během semestru budou stanoveny kontrolní termíny pro hodnocení dílčích částí projektů. Zpracování projektu a jeho prezentace.

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Význam a cíle průmyslového inženýrství. 2. Postavení a role PI v podniku. 3. Metody zvyšování efektivity výrobních zařízení. 4. Výrobní buňky a jeich využítí v podnikových procesech. 5. Základy pohybové ergonomie. 6. Optimalizace logistických procesů v praxi. 7. Optimalizace materiálových toků. 8. Systémy plánování a řízení výroby. 9. Kvalita v PI. 10. Finanční hodnocení projektů PI. 11. Průmyslová automatizace - Průmysl 4.0. 12. Světové vnímání úlohy PI. 13. Odborníci z praxe – přednáška. 14. Odborníci z praxe – přednáška. Cvičení: 1. Výběr podniku, téma projektu. 2. Exkurze do zvoleného podniku. 3.-7. Teoretické poznatky pro praxi. 8.-13. Zpracování projektu. 14.Prezentace výsledků práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Projekt Projekt 50  26
        Prezentace projektu Jiný typ úlohy 50  25
Rozsah povinné účasti: Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na 1.(první) konzultaci.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu student musí zpracovat, odevzdat a odprezentovat semestrální projekt v předposledním týdnu v semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S05) Průmyslové inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.