345-0361/01 – Řízení a organizace výroby (ROV)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAJ45 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student - si osvojí teoretické znalostí dané problematiky, - získá praktické dovedností při řešení konkrétních úloh z oblasti řízení a organizace výroby, - získá širší pohled na danou oblast.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět zahrnuje poznatky z oblastí organizace, řízení a ekonomiky průmyslových podniků, i vlastního výrobního procesu. Vysvětluje řadu pojmů, které se běžně vyskytují v manažerské praxi. Kromě osvojení teoretických znalostí si studenti vyzkouší i praktická řešení konkrétních situací, které se vyskytují v průmyslové praxi.

Povinná literatura:

ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Organizace a řízení výroby. 1. vyd. Ostrava: Fakulta strojní VŠB – TUO, 2012. 223 s. ISBN 978-80-248-2775-9. ŠAJDLEROVÁ, I. Organizace a řízení: Cvičení I. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003. 72 s. ISBN 80-248-0227-9. ŠAJDLEROVÁ, I. Organizace a řízení: Cvičení II. 1. vyd.Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 85 s. ISBN 80-248-0962-1

Doporučená literatura:

KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Moderní přístupy k řízení výroby. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-119-2. LÍBAL, V. a kol. Organizace a řízení výroby. Praha: SNTL, 1989, 558 s. ISBN 80-03-00050-5. KOŠTURIAK, Ján a Zbyněk FROLÍK. Štíhlý a inovativní podnik. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006. 237 s. ISBN 80-86851-38-9. LEŠČIŠIN,M., LÍBAL, V., ŠPERLICH , A. Organizácia a riadenie výroby. 1. vyd.Bratislava: Alfa – vydavateľstvo technickej a ekonomickej litertúry, n.p., Praha: SNTL – nakladatelství technické literatury, n.p. 1985. 592 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální práce Ústní a písemná zkouška Odevzdání kompletní semestrální práce prostřednictvím LMS nejpozději do 30. 11. Bodové hodnocení semestrální práce zahrnuje plnění kvalitativních požadavků (obsah, rozsah a grafické zpracování) práce a rovněž dodržení stanovených termínů.

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních minimálně 80 %.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podnik – postavení, poslání, funkce, systém řízení. 2. Organizační hierarchie a postavení manažera v organizaci, funkce řízení. 3. Věcná struktura výroby, prostorové a časové uspořádání výroby, výrobní jednotky. 4. Formy organizace výroby, organizační struktury. 5. Rozhodování výrobních manažerů. 6. Plánování, organizování a řízení složitých aktivit. 7. Normativní základna podniku, organizační normy. 8. Technické normy. 9. Technicko-hospodářské normy. 10. Standardní normativy operativního řízení. 11. Technická příprava výroby. 12. Nové přístupy v oblasti plánování a řízení výroby. 13. Metody racionalizace. 14. Náklady podnikové činnosti. Cvičení doplňují bloky přednášek.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie MET P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie MET P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie MET P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie MET P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie MET P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S09) Strojírenská technologie MET P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku