345-0500/01 – Diplomová práce (ZP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zpracování diplomové práce.

Vyučovací metody

Anotace

Student vypracuje, podle individuálního zadání, diplomovou práci, pod metodickým dohledem vedoucího práce. Témata prací budou vyhlášena před zahájením 2. ročníku.

Povinná literatura:

Studijní literatura bude zadána posluchači individuálně, podle tématu práce. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. VŠB-TU, FS. 2003 PETRUŽELKA, J. Ročníkový projekt, Jak psát bakalářskou práci. [online]. poslední aktualizace 14. 11. 2005. [citováno 2005-11- 14]. URL:<http://www.345.vsb.cz/jiripetruzelka/Texty/Jak_psat.pdf Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce. VŠB-TU. FS. 2005. [online] URL: <http://fph.vse.cz/publikace/jak_psat.asp ASHBY, MIKE. How to write a paper. [online] Version 5. 2000. [citováno 2005-11- 09]. URL: <http://www-users.cs.york.ac.uk/~tw/phd/ashby.pdf. Bibliografické citace. [online]. 2002. poslední aktualizace 14.1.2002. [citováno 2005-11-09]. URL: < http://platan.vc.cvut.cz/vychova/vychova2/bibl_citace/bibl_citace.html. BOLDIŠ, Petr. 2004a. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2: Cást 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. [online].Verze 3.3. c 1999–2004, poslední aktualizace 11.11. 2004. [citováno 2005-11-09]. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace1.ps>. http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf BOLDIŠ, Petr. 2004b. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typu dokumentu. [online].Verze 3.0 (2004). c 1999–2004, poslední aktualizace 11. 11. 2004. [citováno 2005-11-09]. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace2.ps>. http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf BUREŠ, JIŘÍ. conVERTER – převody jednotek. [online]. [citováno 2005-11-09]. URL: < http://www.converter.cz/jednotky.htm ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory ČSN ISO 5966. Formální úprava vědeckých a technických zpráv ČSN ISO 7144. Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN 01 13 00. Zákonné měřící jednotky ČSN 01 13 01. Veličiny, jednotky, rovnice ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát přednášet o vědě. 2000. 1. vydání. Praha. Akademie. 2000, dotisk 2002. 204 s. ISBN 80-2000-0755-5. TKAČÍKOVÁ, DANIELA 2005. Jak zpracovávat bibliografické citace. [online]. poslední aktualizace 2005-06-16. [citováno 2005-11-09]. URL: <http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/ www.fit.vutbr.cz/lib/slovniky.php.cs Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, D.: Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999. 255s. Dvořáková-Janů, V. Jak psát diplomovou práci. Praha: Credit, 1996. 60s. Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271s. Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno: KNIHAŘ, 2002. 223s. Šesták Z. Jak psát apřednášet o vědě. nakl. AV ČR 1999. ISBN 80-200-0775-5 www.pravidla.cz/

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Posluchač, pod metodickým dohledem vedoucího závěrečné práce, zpracovává, podle zadání, závěrečnou práci zcela samostatně.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku