345-0501/01 – Teorie technologických procesů (TTP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI30 doc. Ing. František Kristofory, CSc.
MIK37 Ing. David Mikuláš, Ph.D.
MOH30 prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc.
POD50 doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o vlivu vnitřní stavby a vlastností materiálů na průběh technologických procesů a znalostí vlivu technologických procesů - obrábění, tváření, svařování, tepelné zpracování, povrchové úpravy - na změnu vnitřní stavby a vlastností materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Vliv vnitřní stavby materiálu a vlastností materiálu na průběh technologických procesů. Vliv technologických procesů na změnu struktury materiálu a vlastností materiálu. Vlivy technologie vedoucí k poškození materiálu. Tepelné zpracování materiálu. Vliv technologie na poškození materiálu. Elastické a plastické vlastnosti materiálu. Únava a poškozování materiálu. Koroze materiálu. Difuze v materiálu. Vliv technologie obrábění, tváření, svařování, tepelného zpracování, povrchových úprav a korozního prostředí.

Povinná literatura:

MOHYLA, M.: Teorie technologických procesů. Učební texty. VŠB - TUO, Ostrava, 1994

Doporučená literatura:

SEDLÁČEK, V. a kol.: Zotavení a rekrystalizace. Academia Praha, 1985 ČÍHAL, V.: Mezikrystalová koroze ocelí a slitin. SNTL, Praha, 1984 KRATOCHVÍL, P.; LUKÁČ, P.; SPRUŠIL, B.: Úvod do fyziky kovů I. SNTL/ALFA, Praha, 1984

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Vnitřní stavba kovů a její vliv na technologické procesy. 2. Vznik vad a typy vad krystalografické mřížky. 3. Difúze v kovech a slitinách. Vliv a využití difúze v technologických procesech. 4. Vliv technologických procesů na fázové přeměny v kovech a slitinách. 5. Teorie fázových přeměn. 6. Vliv technologických procesů na plastickou deformaci kovů a slitin. 7. Rekrystalizační procesy kovů a slitin. 8. Vliv technologických procesů na rekrystalizační procesy kovů a slitin. 9. Chování materiálů za vyšších teplot, tečení, relaxace. 10. Lomy strojírenských materiálů. 11. Základy lomové mechaniky. Vliv technologických procesů na vznik lomů. 12. Vliv korozního prostředí a koroze na změnu vlastností materiálu. 13. Základy fyziky nekonvenčních materiálů, vliv vlastností nekonvenčních materiálů na průběh technologických procesů / plasty, keramika, kovová skla, kompozity, skla, sklokeramické materiály, nanomateriály /. 14. Nekonvenční technologie – iontové procesy, prášková metalurgie, spojování materiálů lepením. Nanotechnologie. Cvičení: 1. Úvodní cvičení 2. Podíl strukturních fází,velikost zrna. 3. Mikročistota oceli. 4. Tepelné zpracování oceli. 5. Zkouška prokalitelnosti 6. Měření tvrdosti 7. Zkouška tahem ,přetvárný odpor 8. Strukturní změny před a po tepelném zpracování 9. Metalografické hodnoceni před a po tepelném zpracování. 10. Měření tvrdosti před a po tep.zpracování.Mikrotvrdost 11. Křehkolomové vlastnosti 12. Hodnocení korozního napadení. 13. Závěrečný test, vyhodnocení cvičení 14. Zápočet Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Vnitřní stavba kovů a její vliv na technologické procesy. 2 Vznik vad a typy vad krystalografické mřížky. 3 Difúze v kovech a slitinách. Vliv a využití difúze v technologických procesech. 4 Vliv technologických procesů na fázové přeměny v kovech a slitinách. 5 Teorie fázových přeměn. 6 Vliv technologických procesů na plastickou deformaci kovů a slitin. 7 Vliv technologických procesů na rekrystalizační procesy kovů a slitin. 8 Vliv technologických procesů na rekrystalizační procesy kovů a slitin. 9 Chování materiálů za vyšších teplot, tečení, relaxace. 10 Lomy strojírenských materiálů. 11 Základy lomové mechaniky. Vliv technologických procesů na vznik lomů. 12 Vliv korozního prostředí a koroze na změnu vlastností materiálu. 13 Základy fyziky nekonvenčních materiálů, vliv vlastností nekonvenčních materiálů na průběh technologických procesů / plasty, keramika, kovová skla, kompozity, skla, sklokeramické materiály /. 14 Nekonvenční technologie – iontové procesy, prášková metalurgie, spojování materiálů lepením. 15 Nanomateriály a nanotechnologie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 27  0
                Písemka Písemka 8  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 10  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku