345-0501/02 – Teorie technologických procesů (TTP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POD50 doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o vlivu vnitřní stavby a vlastností materiálů na průběh technologických procesů a znalostí vlivu technologických procesů - obrábění, tváření, svařování, tepelné zpracování, povrchové úpravy - na změnu vnitřní stavby a vlastností materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Vliv vnitřní stavby materiálu a vlastností materiálu na průběh technologických procesů. Vliv technologických procesů na změnu struktury materiálu a vlastností materiálu. Vlivy technologie vedoucí k poškození materiálu. Tepelné zpracování materiálu. Vliv technologie na poškození materiálu. Elastické a plastické vlastnosti materiálu. Únava a poškozování materiálu. Koroze materiálu. Difuze v materiálu. Vliv technologie obrábění, tváření, svařování, tepelného zpracování, povrchových úprav a korozního prostředí.

Povinná literatura:

MOHYLA, M.: Teorie technologických procesů. Učební texty. VŠB - TUO, Ostrava, 1994

Doporučená literatura:

SEDLÁČEK, V. a kol.: Zotavení a rekrystalizace. Academia Praha, 1985 ČÍHAL, V.: Mezikrystalová koroze ocelí a slitin. SNTL, Praha, 1984 KRATOCHVÍL, P.; LUKÁČ, P.; SPRUŠIL, B.: Úvod do fyziky kovů I. SNTL/ALFA, Praha, 1984

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Vnitřní stavba kovů a její vliv na technologické procesy. 2. Vznik vad a typy vad krystalografické mřížky. 3. Difúze v kovech a slitinách. Vliv a využití difúze v technologických procesech. 4. Vliv technologických procesů na fázové přeměny v kovech a slitinách. 5. Teorie fázových přeměn. 6. Vliv technologických procesů na plastickou deformaci kovů a slitin. 7. Rekrystalizační procesy kovů a slitin. 8. Vliv technologických procesů na rekrystalizační procesy kovů a slitin. 9. Chování materiálů za vyšších teplot, tečení, relaxace. 10. Lomy strojírenských materiálů. 11. Základy lomové mechaniky. 12. Vliv technologických procesů na vznik lomů. 13. Vliv korozního prostředí a koroze na změnu vlastností materiálu. 14. Základy fyziky nekonvenčních materiálů / plasty, keramika, kovová skla, kompozity, skla, sklokeramické materiály /. 15. Vliv vlastností nekonvenčních materiálů na průběh technologických procesů. 16. Nekonvenční technologie – iontové procesy, prášková metalurgie, spojování materiálů lepením. 17. Vlastnosti nanomateriálů. 18. Teorie nanotechnologických procesů. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Hodina Náplň cvičení a seminářů 1. Vady krystalografické mřížky, výpočet hustoty dislokací – program č. 1. 2. Rekrystalizační žíhání vybraného plasticky deformovaného materiálu. Metalografické hodnocení – program č. 2. 3. Lomové vlastnosti vybraného materiálu – ocel, keramika, sklo – program č. 3. 4. Hodnocení korozního napadení vybraného materiálu – program č. 4. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Vnitřní stavba kovů a její vliv na technologické procesy. 2 Vznik vad a typy vad krystalografické mřížky. 3 Difúze v kovech a slitinách. Vliv a využití difúze v technologických procesech. 4 Vliv technologických procesů na fázové přeměny v kovech a slitinách. 5 Teorie fázových přeměn. 6 Vliv technologických procesů na plastickou deformaci kovů a slitin. 7 Vliv technologických procesů na rekrystalizační procesy kovů a slitin. 8 Vliv technologických procesů na rekrystalizační procesy kovů a slitin. 9 Chování materiálů za vyšších teplot, tečení, relaxace. 10 Lomy strojírenských materiálů. 11 Základy lomové mechaniky. Vliv technologických procesů na vznik lomů. 12 Vliv korozního prostředí a koroze na změnu vlastností materiálu. 13 Základy fyziky nekonvenčních materiálů, vliv vlastností nekonvenčních materiálů na průběh technologických procesů / plasty, keramika, kovová skla, kompozity, skla, sklokeramické materiály /. 14 Nekonvenční technologie – iontové procesy, prášková metalurgie, spojování materiálů lepením. 15 Nanomateriály a nanotechnologie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku