345-0501/06 – Teorie technologických procesů (TTP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE45 doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
MOH37 doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o vlivu vnitřní stavby a vlastností materiálů na průběh technologických procesů a znalostí vlivu technologických procesů - obrábění, tváření, svařování, tepelné zpracování, povrchové úpravy - na změnu vnitřní stavby a vlastností materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Vliv vnitřní stavby materiálu a vlastností materiálu na průběh technologických procesů. Vliv technologických procesů na změnu struktury materiálu a vlastností materiálu. Vlivy technologie vedoucí k poškození materiálu. Tepelné zpracování materiálu. Vliv technologie na poškození materiálu. Elastické a plastické vlastnosti materiálu. Únava a poškozování materiálu. Koroze materiálu. Difuze v materiálu. Vliv technologie obrábění, tváření, svařování, tepelného zpracování, povrchových úprav a korozního prostředí.

Povinná literatura:

MOHYLA, M.: Teorie technologických procesů. Učební texty. VŠB - TUO, Ostrava, 1994

Doporučená literatura:

SEDLÁČEK, V. a kol.: Zotavení a rekrystalizace. Academia Praha, 1985 ČÍHAL, V.: Mezikrystalová koroze ocelí a slitin. SNTL, Praha, 1984 KRATOCHVÍL, P.; LUKÁČ, P.; SPRUŠIL, B.: Úvod do fyziky kovů I. SNTL/ALFA, Praha, 1984

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování přednášek. Absolvování cvičení. Zpracování programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Vnitřní stavba kovů a její vliv na technologické procesy. 2. Vznik vad a typy vad krystalografické mřížky. 3. Difúze v kovech a slitinách. Vliv a využití difúze v technologických procesech. 4. Vliv technologických procesů na fázové přeměny v kovech a slitinách. 5. Teorie fázových přeměn. 6. Vliv technologických procesů na plastickou deformaci kovů a slitin. 7. Rekrystalizační procesy kovů a slitin. 8. Vliv technologických procesů na rekrystalizační procesy kovů a slitin. 9. Chování materiálů za vyšších teplot, tečení, relaxace. 10. Lomy strojírenských materiálů. 11. Základy lomové mechaniky. 12. Vliv technologických procesů na vznik lomů. 13. Vliv korozního prostředí a koroze na změnu vlastností materiálu. 14. Základy fyziky nekonvenčních materiálů / plasty, keramika, kovová skla, kompozity, skla, sklokeramické materiály /. 15. Vliv vlastností nekonvenčních materiálů na průběh technologických procesů. 16. Nekonvenční technologie – iontové procesy, prášková metalurgie, spojování materiálů lepením. 17. Vlastnosti nanomateriálů. 18. Teorie nanotechnologických procesů. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Hodina Náplň cvičení a seminářů 1. Vady krystalografické mřížky, výpočet hustoty dislokací – program č. 1. 2. Rekrystalizační žíhání vybraného plasticky deformovaného materiálu. Metalografické hodnocení – program č. 2. 3. Lomové vlastnosti vybraného materiálu – ocel, keramika, sklo – program č. 3. 4. Hodnocení korozního napadení vybraného materiálu – program č. 4. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Vnitřní stavba kovů a její vliv na technologické procesy. 2 Vznik vad a typy vad krystalografické mřížky. 3 Difúze v kovech a slitinách. Vliv a využití difúze v technologických procesech. 4 Vliv technologických procesů na fázové přeměny v kovech a slitinách. 5 Teorie fázových přeměn. 6 Vliv technologických procesů na plastickou deformaci kovů a slitin. 7 Vliv technologických procesů na rekrystalizační procesy kovů a slitin. 8 Vliv technologických procesů na rekrystalizační procesy kovů a slitin. 9 Chování materiálů za vyšších teplot, tečení, relaxace. 10 Lomy strojírenských materiálů. 11 Základy lomové mechaniky. Vliv technologických procesů na vznik lomů. 12 Vliv korozního prostředí a koroze na změnu vlastností materiálu. 13 Základy fyziky nekonvenčních materiálů, vliv vlastností nekonvenčních materiálů na průběh technologických procesů / plasty, keramika, kovová skla, kompozity, skla, sklokeramické materiály /. 14 Nekonvenční technologie – iontové procesy, prášková metalurgie, spojování materiálů lepením. 15 Nanomateriály a nanotechnologie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  25
        Zkouška Zkouška 65 (65) 26
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku