345-0501/07 – Teorie technologických procesů (TTP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE45 doc. Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
KON0226 Ing. Hana Krupová
MOH37 prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o vlivu vnitřní stavby a vlastností materiálů na průběh technologických procesů a znalostí vlivu technologických procesů - obrábění, tváření, svařování, tepelné zpracování, povrchové úpravy - na změnu vnitřní stavby a vlastností materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Vliv vnitřní stavby materiálu a vlastností materiálu na průběh technologických procesů. Vliv technologických procesů na změnu struktury materiálu a vlastností materiálu. Vlivy technologie vedoucí k poškození materiálu. Tepelné zpracování materiálu. Vliv technologie na poškození materiálu. Elastické a plastické vlastnosti materiálu. Únava a poškozování materiálu. Koroze materiálu. Difuze v materiálu. Vliv technologie obrábění, tváření, svařování, tepelného zpracování, povrchových úprav a korozního prostředí.

Povinná literatura:

MOHYLA, M.: Teorie technologických procesů. Učební texty. VŠB - TUO, Ostrava, 1994

Doporučená literatura:

SEDLÁČEK, V. a kol.: Zotavení a rekrystalizace. Academia Praha, 1985 ČÍHAL, V.: Mezikrystalová koroze ocelí a slitin. SNTL, Praha, 1984 KRATOCHVÍL, P.; LUKÁČ, P.; SPRUŠIL, B.: Úvod do fyziky kovů I. SNTL/ALFA, Praha, 1984

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%. Zpracování všech programů a testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Vnitřní stavba kovů a její vliv na technologické procesy 2. Vady krystalografické mřížky a jejich vliv na technologické procesy 3. Plastická deformace kovů a slitin 4. Rekrystalizační procesy kovů a slitin 5. Difuse v kovech a slitinách 6. Vliv a využití difuse v technologických procesech 7. Fázové přeměny v kovech a slitinách, rovnovážné diagramy 8. Chování materiálů za vyšších teplot, tečení, relaxace 9. Lomy strojírenských materiálů 10. Základy lomové mechaniky, lineárně elastické lomová mechanika 11. Koroze, vliv korozního prostředí na změnu vlastností materiálu 12. Teorie tepelného zpracování kovů 13. Teorie technologie svařování 14. Teorie technologií pájení a lepení Cvičení: 1. Úvodní cvičení 2. Rovnovážné diagramy 3. Soustava železo - uhlík 4. Výroba železa a oceli 5. Rozdělení a značení ocelí 6. Tepelné zpracování ocelí 7. Strukturní změny před a po tepelném zpracování 8. Nedestruktivní zkoušení ocelí 9. Mechanické zkoušení ocelí 10. Metalografické hodnocení a další kontroly jakosti ocelí 11. Litiny 12. Křehkolomové vlastnosti 13. Závěrečný test, vyhodnocení cvičení 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%. Studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Test (min. 18 bodů – max. 35 bodů) Na základě úspěšného splněného zápočtu mohou složit zkoušku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Minimálně 2 konzultace s vyučujícím cvičení v předmětu. Studenti musí úspěšně absolvovat: 1. Test (min. 18 bodů – max. 35 bodů) Na základě úspěšného splněného zápočtu mohou složit zkoušku.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270022) Strojírenská technologie TP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270022) Strojírenská technologie TP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270022) Strojírenská technologie TP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270022) Strojírenská technologie TP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270022) Strojírenská technologie TP P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Master Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní