345-0502/03 – Teorie svařování (TS)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH37 prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
OH120 Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se teplotním cyklem svarových spojů, deformačním cyklem svarových spojů, svařitelností materiálů, nedestruktivními a destruktivními zkouškami svarových spojů. Student bude schopen - charakterizovat vliv teplotních a deformačních cyklů na svarové spoje - hodnotit svařitelnost vybraných typů základních materiálů - navrhnout metody nedestruktivního zkoušení svarových spojů - navrhnout metody destruktivního zkoušení svarových spojů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základní předmět pro magisterské studium, zaměření na svařování. Studenti se seznámí s principem vzniku svarového spoje při tavných a tlakových způsobech svařování, významem teplotních cyklů a jejich vlivem na strukturu a vlastnosti svarových spojů. Předmět obsahuje základní principy vzniku trhlin ve svarových spojích a teoretické poznatky o svařitelnosti jednotlivých typů materiálů. Součástí předmětu jsou také teoretické základy pájení materiálů. V předmětu budou studenti rovněž seznámeni s problémy při svařování různorodých materiálů a při spojování nových materiálů, litiny a litých ocelí, neželezných kovů a plastických hmot.

Povinná literatura:

HRIVŃÁK, I.: Teoria zvariteľnosti kovov a zliatin, ALFA Bratislava, 1991. KUČERA, J.: Teorie svařování, VŠB Ostrava, 1987. KUNCIPÁL, J. a kol.: Teorie svařování, SNTL Praha, 1986. RUŽA, V.: Pájení, SNTL Praha, 1978.

Doporučená literatura:

KOUKAL, Jaroslav a Tomáš ZMYDLENÝ. Svařování I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0870-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Programy, test, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních min. 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: 1. Teorie vzniku svarového spoje při tavném a tlakovém svařování. Zdroje tepla používané při svařování. Teplotní cyklus svařování. Měření teplotních cyklů, výpočet teplotních cyklů. 2. Teorie tepelně ovlivněné oblasti svarových spojů. Vliv teplotního cyklu na TOO. Precipitační a degradační procesy v TOO. 3. Tuhnutí svarového kovu. Segregace a likvace. Vnější tvarový faktor svaru. Struktura a vlastnosti svarového kovu. 4. Metalurgické procesy ve svarovém kovu. Teorie strusek. Legování svarového kovu. 5. Rafinace svarového kovu. Absorpce kyslíku ve svarovém kovu, desoxidace. Absorpce vodíku ve svarovém kovu. Absorpce dusíku ve svarovém kovu. 6. Trhliny ve svarových spojích. Příčiny vzniku, kritéria náchylnosti, zkoušky praskavosti. Studené trhliny, teplé trhliny, lamelární trhliny, žíhací trhliny, podnávarové trhliny, korozní praskání. 7. Teorie napětí a deformací ve svarových spojích. Výpočty. Dočasná a zbytková napětí. Způsoby snižování napětí a deformací ve svarových spojích. 8. Teorie termického dělení materiálu kyslíkem, plasmou, laserem. Zvláštní způsoby dělení materiálu 9. Teorie pájení materiálu. Vady pájených spojů. Vlastnosti pájených spojů. Zkoušky pájitelnosti. Pájky a tavidla. 10. Svařování heterogenních spojů. Vliv chemického složení a metody svařování. Problémy při svařování heterogenních spojů. 11. Svařitelnost korozivzdorných ocelí. Svařitelnost litiny a litých ocelí. 12. Svařitelnost mědi a jejich slitin. Svařitelnost hliníku a jeho slitin. 13. Svařitelnost titanu a jeho slitin. Svařitelnost niklu a jeho slitin. 14. Svařování plastických hmot. Program cvičení: 1. Úvodní cvičení. Seznámení s programem cvičení a podmínkami udělení zápočtu. Bezpečnostní školení. Opakování látky k z předmětu Svařování. 2. Teplotní a deformační cyklus svařování, metody výpočtu a měření teplotních cyklů. Zadání programu č. 1 - Výpočet teplotních cyklů při tavném a tlakovém svařování. 3. Numerické řešení teplotních polí při svařování. 4. Laboratorní cvičení - měření a regulace teploty při svařování a tepelném zpracování. Měření teplotních cyklů při obloukovém svařování. 5. Konzultace k programu č.1. Analytické a numerické řešení teplotních polí. 6. Laboratorní cvičení: metalografické hodnocení TOO pro vybrané technologie svařování. 7. Zadání programu č. 2 - Svařování heterogenního svarového spoje. 8. Technologie a techniky vytváření heterogenních svarových spojů, svařování neželezných kovů. Využití simulátoru virtuálního svařování. 9. Konzultace k programu č.2. Hodnocení svařitelnosti materiálu. 10. Laboratorní cvičení: měření zbytkových napětí, deformace svarových spojů, dělení materiálů, techniky rovnání plamenem. 11. Svařování plastů, pájení a lepení. 12. Zadání programu č. 3 - Stanovení deformací svarových spojů. 13. Exkurze do strojírenského podniku. 14. Závěrečné cvičení. Test. Hodnocení programů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%. Pro splnění zápočtu studenti musí úspěšně absolvovat 3x projekt a zápočtový test Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou studenti složit zkoušku, která se bude skládat z písemné nebo ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Minimálně 1 konzultace s vyučujícím cvičení a 1 konzultace s vyučujícím přednášky. Pro splnění zápočtu studenti musí úspěšně absolvovat 3x projekt a zápočtový test Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou studenti složit zkoušku, která se bude skládat z písemné nebo ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní