345-0503/03 – Teorie tváření (TTv)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU45 prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost - rozumět fyzikálním principům plasticity - rozumět a interpretovat základní pojmy plasticity - popsat odezv materiálu při jednoosém zatížení - interpretovat podmínky plasticity - interpterovat závislost napětí - plastická deformace - interpretovat klasické teorie plasticity - interpretovat závislost napětí - plastická deformace v přírůstcích - aplikovat teorie plasticity do výpočetních metod ve tváření

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Teorie tváření je, výjimkou stručného shrnutí fyzikálních základů plastické deformace, přednášena jako fenomenologická teorie, založená na experimentálně zjištěném chování materiálu, a matematickém popisu mechaniky plastické deformace. V přednáškách jsou definovány základní pojmy nutné k formulaci a řešení úloh tváření a probrány základní metody, jak takové úlohy řešit. Ve cvičení je numericky modelováno chování materiálu při plastické deformaci a probranými metodami analýzy řešeny základní operace tváření.

Povinná literatura:

PETRUŽELKA, J., HRUBÝ, J. Teorie tváření. [online]. URL: (aktuální verze předmětu) PETRUŽELKA, JIŘÍ. Teorie tváření I. [online]. URL: (aktuální verze předmětu) PETRUŽELKA, JIŘÍ. Teorie tváření II. [online]. URL: (aktuální verze předmětu) PETRUŽELKA, JIŘÍ. Teorie tváření III. [online]. URL: (aktuální verze předmětu) PETRUŽELKA, JIŘÍ. Teorie tváření: přílohy. [online]. URL: (aktuální verze předmětu) PETRUŽELKA J., HRUBÝ, J. Výpočetní metody ve tváření. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000, 174 s., [online]. URL: (aktuální verze předmětu)

Doporučená literatura:

KULIŠ, Z. aj. Inženýrská aplikace teorie plasticity. DT ČVTS Praha. 1976 NIKEL, Z. Teorie tváření I, II. VŠB, FMMI Ostrava. 1990 ELFMARK, J. Tváření kovových materiálů. VŠB-TU, FMMI, Ostrava HRUBÝ, J. Tváření kovů - analýza procesů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, 52 s., [online]. URL: (aktuální verze předmětu)

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Student ve cvičeních zpracovává min. 6 projektových úloh. Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek 1 Fyzikální základy plastické deformace 2 Napětí, deformace. 3 Intensity napětí a deformace. Přetvárný odpor. 4 Podmínky plasticity SV a HMH. Podmínky plasticity pro materiály závislé na hydrostatickém tlaku. 5 Podmínky plasticity pro anizotropní materiály. Baushingerův efekt. Modely zpevňování. 6 Konvexnost plochy plasticity, Druckerův postulát stability 7 Relace deformace-napětí, deformační teorie, přírustkové teorie, teorie vazkoplastického toku. 8 Práce vnitřích sil, práce vnějších třecích sil. Extremální principy. 9 Úloha tváření. Metody řešení. Metoda deformační práce. Tenké řezy. 10 Metoda kluzových čar, výchozí předpoklady a schéma řešení 11 Experimentálně numerické řešení deformační úlohy, metoda Visioplast 12 Metoda horní meze, schéma řešení 13 Variační metody, schéma řešení, Ritzova metoda 14 Metoda konečných prvků, schéma řešení Program cvičení 01-01 projekt 1: Materiál (konstituční matice) 02-03 projekt 2: Pěchování, volné kování 04-05 projekt 3: Zápustkové kování 06-07 projekt 4: Objemové tváření za studena - protlačování 08-09 projekt 5: Objemové tváření za studena - tažení drátu 10-11 projekt 6: Plošné tváření - hluboké tažení plechu 12-13 projekt 7: Plošné tváření - ohýbání plechu 14-14 projekt 8: Plošné tváření - stříhání plechu Seznam otázek k ústní zkoušce: 01. Geometrie krystalů, poruchy mřížky, popis mikrostruktury 02. Mechanismy plastické deformace 03. Stav napjatosti, hlavní napětí, transformace 04. Deformační stav, fyzikální interpretace 05. Popis plastického toku materiálu, teplota, rychlost deformace 06. Vztah deformace a posunutí, Lagrangeovo, Eulerovo pojetí 07. Podmínky kompatibility, geometrické rovnice 08. Podmínky plasticity, izotropní, anizotropní, smíšené modely materiálu 09. Přírůstkové modely, kritéria zatěžování, zákon tečení, zákon zpevnění 10. Modely zpevňování, Baushingerův efekt 11. Relace deformace ~ napětí, přírůstkové pojetí, matice tuhosti 12. Efektivní napětí a deformace 13. Energie vnějších a vnitřních sil 14. Tvařitelnost, nestabilita plastického toku, anizotropie 15. Přetvárný odpor, idealizace, zkoušky 16. Formulace úlohy tváření, postupy řešení úlohy tváření 17. Metoda tenkých řezů, principy metody 18. Metoda deformační práce, principy metody 19. Metoda kluzových čar, východiska řešení 20. Variační metody v tváření, metoda konečných prvků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 24
                Projekt Projekt 30  24
        Zkouška Zkouška 70 (70) 27
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  27
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku