345-0503/05 – Teorie tváření (TTv)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
PAS091 Ing. Martin Pastrňák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou umět: • objasnit fyzikální principy plasticity, • vysvětlit a interpretovat základní pojmy plasticity, • vysvětlit závislost napětí – plastická deformace. Získají: • přehled o klasických teoriích plasticity, • informace o chování materiálu při jednoosém zatížení. Budou schopni: • použít podmínky plasticity, • aplikovat teorie plasticity do výpočetních metod ve tváření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět, ve kterém je provedeno nejprve stručné shrnutí fyzikálních základů plastické deformace, tj. fyzikální principy plasticity, závislost napětí – plastická deformace, chování materiálu při jednoosém zatížení a následně jsou vyloženy základními pojmy plasticity, klasické teorie plasticity a způsoby použití podmínek plasticity. Na přednáškách jsou studenti seznámeni se základními pojmy nutnými k formulaci a řešení úloh tváření a se základními metodami, jak takové úlohy řešit. Ve cvičení je numericky modelováno chování materiálu při plastické deformaci a probranými metodami analýzy řešeny základní operace tváření. Absolvováním předmětu získají studenti znalosti, jak aplikovat teorie plasticity do výpočetních metod ve tváření.

Povinná literatura:

[1] PETRUŽELKA, J. a HRUBÝ, J. Teorie tváření. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. [online]. URL: www.lms.vsb.cz (aktuální verze předmětu). [2] PETRUŽELKA, J. Teorie tváření I. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. [online]. URL: www.lms.vsb.cz (aktuální verze předmětu). [3] PETRUŽELKA, J. Teorie tváření II. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. [online]. URL: www.lms.vsb.cz (aktuální verze předmětu). [4] PETRUŽELKA, J. Teorie tváření III. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. [online]. URL: www.lms.vsb.cz (aktuální verze předmětu). [5] PETRUŽELKA, J. Teorie tváření: přílohy. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. [online]. URL: www.lms.vsb.cz (aktuální verze předmětu). [6] PETRUŽELKA, J. a HRUBÝ, J. Výpočetní metody ve tváření. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2000, 174 s., [online]. URL: www.lms.vsb.cz (aktuální verze předmětu). [7] ČADA, R. Tvářitelnost materiálů a nekonvenční metody tváření: Plošná tvářitelnost: návody do cvičení: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2002. 148 s. ISBN 80-248-0019-5 [8] SEMIATIN, S. L. (volume editor) ASM Handbook: Volume 14B: Metalworking: Sheet Forming. United States of America, Materials Park: ASM International, 2006. 924 s. ISBN 0-87170-710-1. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 263020, čárový kód: 3174218354, lokace: volný výběr.

Doporučená literatura:

[1] KULIŠ, Z. a MATOULEK, J. Inženýrská aplikace teorie plasticity. Praha: Dům techniky Praha, 1976. 144 s. (bez ISBN). Signatura v ÚK VŠB-TUO: 111056, čárový kód: 3174112772, lokace: sklad knih. [2] NIKEL, Z. Teorie tváření: Díl 1: skriptum. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 1990. 172 s. (bez ISBN). Signatura v ÚK VŠB-TUO: 194965, čárový kód: 3174094002, lokace: sklad knih. [3] NIKEL, Z. Teorie tváření: Díl 2: skriptum. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 1990. 88 s. (bez ISBN). Signatura v ÚK VŠB-TUO: 194965, čárový kód: 3174094003, lokace: sklad knih. [4] ELFMARK, J. Tváření kovových materiálů: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 1990. 249 s. ISBN 80-7078-042-8. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 237222, čárový kód: 3174015764–76, lokace: sklad knih. [5] HRUBÝ, J. Tváření kovů – analýza procesů. Ostrava: VŠB-TUO, 2008, 52 s., [online]. URL: (aktuální verze předmětu) [6] HOSFORD, W. F. Mechanical Behavior of Materials. 1. ed. United States of America, New York: Cambridge University Press, 2005. 425 s. ISBN 0-521-84670-6. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 263130, čárový kód: 3174138479, lokace: 345/Katedra mechanické technologie – deponát (nelze rezervovat). [7] SEMIATIN, S. L. (volume editor) ASM Handbook: Volume 14B: Metalworking: Sheet Forming. United States of America, Materials Park: ASM International, 2006. 924 s. ISBN 0-87170-710-1. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 263020, čárový kód: 3174218354, lokace: volný výběr. [8] ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 2007. 48 s. [9] ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace: Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 6 s. [10] ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace: Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 24 s. [11] ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně. Praha: Český normalizační institut, 1994. 60 s. [12] ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace: Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Český normalizační institut, 2011. 40 s. [13] ČSN ISO 214 (01 0148). Dokumentace: Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt max. 30 bodů Ústní zkouška max. 70 bodů Celkem max. 100 bodů

E-learning

www.lms.vsb.cz - aktuální verze předmětu

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80 %.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek: Týden Náplň přednášek 1 Úvod do předmětu (seznámení s programem přednášek a cvičení, literaturou, bodováním). Fyzikální základy plastické deformace. 2 Napětí, deformace. 3 Intenzity napětí a deformace. Přetvárný odpor. 4 Podmínky plasticity SVT a HMH. Podmínky plasticity pro materiály závislé na hydrostatickém tlaku. 5 Podmínky plasticity pro anizotropní materiály. Baushingerův efekt. Modely zpevňování. 6 Konvexnost plochy plasticity, Druckerův postulát stability. 7 Relace deformace-napětí, deformační teorie, přírůstkové teorie, teorie vazkoplastického toku. 8 Práce vnitřních sil, práce vnějších třecích sil. Extremální principy. 9 Úloha tváření. Metody řešení. Metoda deformační práce. Metoda tenkých řezů. 10 Metoda kluzových čar, výchozí předpoklady a schéma řešení. 11 Experimentálně numerické řešení deformační úlohy, metoda Visioplast. 12 Metoda horní meze, schéma řešení. 13 Variační metody, schéma řešení, Ritzova metoda. 14 Metoda konečných prvků, schéma řešení. Program cvičení + individuální práce studentů: Týden Náplň cvičení 1 Seznámení s programem cvičení, literaturou, bezpečností práce. Projekt 1: Materiál (konstituční matice). 2 Projekt 2: Pěchování, volné kování. 3 Projekt 2: Pěchování, volné kování. 4 Projekt 3: Zápustkové kování. 5 Projekt 3: Zápustkové kování. 6 Projekt 4: Objemové tváření zastudena – protlačování. 7 Projekt 4: Objemové tváření zastudena – protlačování. 8 Projekt 5: Objemové tváření zastudena – tažení drátu. 9 Projekt 5: Objemové tváření zastudena – tažení drátu. 10 Projekt 6: Plošné tváření – hluboké tažení plechu. 11 Projekt 6: Plošné tváření – hluboké tažení plechu. 12 Projekt 7: Plošné tváření – ohýbání plechu. 13 Projekt 7: Plošné tváření – ohýbání plechu. 14 Projekt 8: Plošné tváření – stříhání plechu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 18
                Projekt Projekt 30  18
        Zkouška Zkouška 70  33 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80 %. Z povinných úloh je třeba získat minimálně 51 bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Z povinných úloh je třeba získat minimálně 51 bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní