345-0503/06 – Teorie tváření (TTv)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radek Čada, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1A20 prof. Ing. Radek Čada, CSc.
PAS091 Ing. Martin Pastrňák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou umět: • objasnit fyzikální principy plasticity, • vysvětlit a interpretovat základní pojmy plasticity, • vysvětlit závislost napětí – plastická deformace. Získají: • přehled o klasických teoriích plasticity, • informace o chování materiálu při jednoosém zatížení. Budou schopni: • použít podmínky plasticity, • aplikovat teorie plasticity do výpočetních metod ve tváření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět, ve kterém je provedeno nejprve stručné shrnutí fyzikálních základů plastické deformace, tj. fyzikální principy plasticity, závislost napětí – plastická deformace, chování materiálu při jednoosém zatížení a následně jsou vyloženy základními pojmy plasticity, klasické teorie plasticity a způsoby použití podmínek plasticity. Na přednáškách jsou studenti seznámeni se základními pojmy nutnými k formulaci a řešení úloh tváření a se základními metodami, jak takové úlohy řešit. Ve cvičení je numericky modelováno chování materiálu při plastické deformaci a probranými metodami analýzy řešeny základní operace tváření. Absolvováním předmětu získají studenti znalosti, jak aplikovat teorie plasticity do výpočetních metod ve tváření.

Povinná literatura:

[1] PETRUŽELKA, J. a HRUBÝ, J. Teorie tváření. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. [online]. URL: www.lms.vsb.cz (aktuální verze předmětu). [2] PETRUŽELKA, J. Teorie tváření I. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. [online]. URL: www.lms.vsb.cz (aktuální verze předmětu). [3] PETRUŽELKA, J. Teorie tváření II. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. [online]. URL: www.lms.vsb.cz (aktuální verze předmětu). [4] PETRUŽELKA, J. Teorie tváření III. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. [online]. URL: www.lms.vsb.cz (aktuální verze předmětu). [5] PETRUŽELKA, J. Teorie tváření: přílohy. Ostrava: VŠB – TU Ostrava. [online]. URL: www.lms.vsb.cz (aktuální verze předmětu). [6] PETRUŽELKA, J. a HRUBÝ, J. Výpočetní metody ve tváření. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2000, 174 s., [online]. URL: www.lms.vsb.cz (aktuální verze předmětu). [7] ČADA, R. Tvářitelnost materiálů a nekonvenční metody tváření: Plošná tvářitelnost: návody do cvičení: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2002. 148 s. ISBN 80-248-0019-5 [8] SEMIATIN, S. L. (volume editor) ASM Handbook: Volume 14B: Metalworking: Sheet Forming. United States of America, Materials Park: ASM International, 2006. 924 s. ISBN 0-87170-710-1. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 263020, čárový kód: 3174218354, lokace: volný výběr.

Doporučená literatura:

[1] KULIŠ, Z. a MATOULEK, J. Inženýrská aplikace teorie plasticity. Praha: Dům techniky Praha, 1976. 144 s. (bez ISBN). Signatura v ÚK VŠB-TUO: 111056, čárový kód: 3174112772, lokace: sklad knih. [2] NIKEL, Z. Teorie tváření: Díl 1: skriptum. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 1990. 172 s. (bez ISBN). Signatura v ÚK VŠB-TUO: 194965, čárový kód: 3174094002, lokace: sklad knih. [3] NIKEL, Z. Teorie tváření: Díl 2: skriptum. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 1990. 88 s. (bez ISBN). Signatura v ÚK VŠB-TUO: 194965, čárový kód: 3174094003, lokace: sklad knih. [4] ELFMARK, J. Tváření kovových materiálů: skriptum. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 1990. 249 s. ISBN 80-7078-042-8. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 237222, čárový kód: 3174015764–76, lokace: sklad knih. [5] HRUBÝ, J. Tváření kovů – analýza procesů. Ostrava: VŠB-TUO, 2008, 52 s., [online]. URL: (aktuální verze předmětu) [6] HOSFORD, W. F. Mechanical Behavior of Materials. 1. ed. United States of America, New York: Cambridge University Press, 2005. 425 s. ISBN 0-521-84670-6. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 263130, čárový kód: 3174138479, lokace: 345/Katedra mechanické technologie – deponát (nelze rezervovat). [7] SEMIATIN, S. L. (volume editor) ASM Handbook: Volume 14B: Metalworking: Sheet Forming. United States of America, Materials Park: ASM International, 2006. 924 s. ISBN 0-87170-710-1. Signatura v ÚK VŠB-TUO: 263020, čárový kód: 3174218354, lokace: volný výběr. [8] ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 2007. 48 s. [9] ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace: Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 6 s. [10] ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace: Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. 24 s. [11] ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně. Praha: Český normalizační institut, 1994. 60 s. [12] ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace: Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Český normalizační institut, 2011. 40 s. [13] ČSN ISO 214 (01 0148). Dokumentace: Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt max. 30 bodů Ústní zkouška max. 70 bodů Celkem max. 100 bodů

E-learning

www.lms.vsb.cz - aktuální verze předmětu

Další požadavky na studenta

Studenti zpracovávají seminární práci na podkladě projektového zadání.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konzultace 1. 6 hod Klasifikace. Systém tváření materiálu. Fyzika plastické deformace. Přetvárný odpor. Tvařitelnost materiálu. Stav napětí a deformace. Plastická odezva materiálu. 2. 6 hod Podmínky plasticity. Modely zpevňování. Teorie plastické deformace. Energie plastické deformace. Extremální principy. 3. 5 hod Úloha tváření. Metody řešení. Metoda deformační práce. Metoda rovnic rovnováhy. Metoda kluzových čar. Variační metody. Ritzova metoda. Metoda konečných prvků. Seznam otázek 01. Geometrie krystalů, poruchy mřížky, popis mikrostruktury 02. Mechanismy plastické deformace 03. Stav napjatosti, hlavní napětí, transformace 04. Deformační stav, fyzikální interpretace 05. Popis plastického toku materiálu, teplota, rychlost deformace 06. Vztah deformace a posunutí, Lagrangeovo, Eulerovo pojetí 07. Podmínky kompatibility, geometrické rovnice 08. Podmínky plasticity, izotropní, anizotropní, smíšené modely materiálu 09. Přírůstkové modely, kritéria zatěžování, zákon tečení, zákon zpevnění 10. Modely zpevňování, Baushingerův efekt 11. Relace deformace ~ napětí, přírůstkové pojetí, matice tuhosti 12. Efektivní napětí a deformace 13. Energie vnějších a vnitřních sil 14. Tvařitelnost, nestabilita plastického toku, anizotropie 15. Přetvárný odpor, idealizace, zkoušky 16. Formulace úlohy tváření, postupy řešení úlohy tváření 17. Metoda tenkých řezů, principy metody 18. Metoda deformační práce, principy metody 19. Metoda kluzových čar, východiska řešení 20. Variační metody v tváření, metoda konečných prvků

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 18
                Projekt Semestrální projekt 30  18
        Zkouška Zkouška 70  33 3
Rozsah povinné účasti: Povinná osobní účast dle rozvrhu minimálně na 1. (první) konzultaci. Z povinných úloh je třeba získat minimálně 51 bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Z povinných úloh je třeba získat minimálně 51 bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270007) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní