345-0504/07 – Projektování výrobních procesů (PVP)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity6
Garant předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2022/2023Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUC0041 Ing. Michal Bučko
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí zpracování technologického postupu a metod rozmístění pracovišť, rozboru práce a stanovení norem času práce, použití metod standardizace a kapacitních výpočtů. Dále je cílem znalost požadavků pro návrh konkrétních technologických pracovišť.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Predmět patří do skupiny předmětů oborových prohlubujících. Navazuje na znalosti základů z předmětů části strojů, tváření, obrábění, svařování a nauky o materiálu a základů projektování. Je zde vysvětlena a procvičena činnost technologa-projektanta. Ve cvičeních je předmět veden tak, aby bylo možno maximálně využít výpočetní techniky.

Povinná literatura:

ZELENKA, A.- KRÁL, M. Metodika projektování výrobních procesů. Praha: SNTL Praha, 1984. 588s. ISBN 80-05-00709-4 SMETANA, J. - JÁNOŠÍK, L. Projektování výrobních procesů a systémů (návody do cvičení). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1991. 142s. ISBN 80-7078-098-3 SMETANA, J. Projektování technologických pracovišť. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1990. 195s. ISBN 80-7078-033-9 SLÁČAL, J. Projektování výrobních procesů (návody do cvičení). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. 151s. ISBN 80-7078-285-4 FARAG, Mahmoud M. Materials and process selection for engineering design. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, c2014. ISBN 978-1-4665-6409-1

Doporučená literatura:

SMETANA, J. Projektování technologických pracovišť. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1990. 195s. ISBN 80-7078-033-9 MUTHER, R., HAGANÄS. K. Systematické navrhování manipulace s materiálem (S.H.A.). Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1973

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování dvou projektů a jejich obhajoba. Zápočtový test v LMS. Zkouška písemná a ústní.

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Systémové pojetí technické přípravy výroby. 2. Třídění a měření spotřeby času ve strojírenství. 3. Struktura výrobního procesu. 4. Konstrukčně technologická standardizace. 5. Problematika hospodárného využití prvků výrobního systému – kapacitní propočty. 6. Rozbor materiálového toku ve výrobním procesu. Metody rozmísťování technologických pracovišť. 7. Ergonomický systém člověk – technika – prostředí, bezpečnost a hygiena práce. 8. Metodika projektování provozů na výrobu polotovarů. 9. Metodika projektování obslužných a pomocných provozů. 10. Navrhování montáží pro kusovou, sériovou i hromadnou výrobu. 11. Projektování sléváren, kováren, svařoven - metodický postup. 12. Využití dynamické simulace v TPV. 13. Nejnovější trendy integrace nových technologií do výrobních procesů. 14. Integrované řízení výroby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  25 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  8 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu student musí zpracovat, odevzdat a odprezentovat semestrální projekt v předposledním týdnu v semestru a úspěšně absolvovat test v LMS v termínu dohodnutém s pedagogem. Na základě úspěšně splněného zápočtu mohou studenti složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A270009) Aditivní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1041A040013) Inteligentní doprava a logistika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N1041A040013) Inteligentní doprava a logistika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0788A270009) Aditivní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.