345-0505/02 – Projektování výrobních systémů (PVS)

Garantující katedraKatedra mechanické technologieKredity6
Garant předmětuIng. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.Garant verze předmětuDr.Ing. Pavel Skalík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SED095 Ing. Vladimíra Schindlerová, Ph.D.
SKA63 Dr.Ing. Pavel Skalík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí a použití metod rozboru materiálového toku, určení požadavků na skladové hospodářství, stanovení požadavků na osvětlení pracoviště, závodovou dopravu, znalost zásad ochrany před hlukem na pracovišti a protipožárních zásad v projektování. Dále je cílem předmětu znalost základních požadavků na tepelné hospodářství podniku, technické plyny, jejich zdroje a rozvody, vodní hospodářství v podniku, rozvody elektrické energie. Posluchač je kompetentní zpracovat technické požadavky pro návrh výrobního pracoviště a navrhnout opatření ke zlepšení pracovního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu jsou studenti seznámeni s hlavními činnostmi a prácemi projektanta technologických pracovišť, provozů a závodů. Jsou vysvětleny platné normy a vyhlášky, zodpovědnost za části projektů, způsob schvalování projektové dokumentace a práce investora. Značná část přednášek je věnována metodám projektování a konkrétní přípravě technologa-projektanta při shromažđování a rozborech vstupních informací s podporou výpočetní techniky.

Povinná literatura:

KOVÁČ, M. - BUDA, J. ŠIMČÍK, D. Projektovanie výrobných systémov. Bratislava: Alfa, 1991. 256s. ISBN 80-05-00709-4 SMETANA, J.- JÁNOŠÍK, L. Projektování výrobních procesů a systémů (návody do cvičení). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1991. 142s. ISBN 80-7078-098-3 SMETANA, J. -VESELÝ, J.Projektování průmyslových závodů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1990. 114s. ZELENKA, A. -KRÁL, M. Projektování výrobních systémů. Praha: ČVUT Praha, 1995. 365s. ISSN 0039-2456 MUTHER R., Haganas K. Systematic Handling Analysis, Management and Industrial Research Publications, Kansas City, MO, 1975.

Doporučená literatura:

SMETANA, J. Projektování technologických pracovišť. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1990. 195s. ISBN 80-7078-033-9 GOLDRATT, E. M. Critical chain. The North River Press Publishing Corporation P.O.Box 567, s.r.o., 1997. ISBN0-88427-153-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Témata k přípravě na zkoušku: 1. Zpracování projektové dokumentace, postup, náležitosti. 2. Průzkumné práce, volba staveniště pro průmyslové závody. 3. Rozdělení plochy a území závodu. 4. Vývojový diagram systematického projektování, význam materiálového toku. 5 Metody rozboru materiálového toku. 6. Metody rozmisťování objektů a pracovišť, tabulka vztahů. 7. Meziobjektová doprava. 8. Mezioperační doprava. 9. Energetické hospodářství. 10.Vodní hospodářství. 11. Topné plyny a tekutá paliva 12. Rozvody elektrické energie 13. Technické plyny 14. Schémata a dispoziční řešení rozvodů energií, výhody, nevýhody 15. Tepelné hospodářství. 16. Osvětlení pracovišť. 17. Hluk na pracovišti. 18. Protipožární zásady v projektování. 19. Skladové hospodářství, paletizace a kontejnerizace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konzultace: 1. Zpracování projektové dokumentace 2. Obsah částí projektové dokumentace 3. Předprojektová příprava 4. Rozbor materiálového toku 5. Rozbor vztahu činností 6. Metody rozmísťování objektů 7. Systémy meziobjektové dopravy 8. Výběr technologických objektů 9. Energetické hospodářství 10.Osvětlení, hluk, větrání 11.Skladové hospodářství 12.Protipožární zásady v projektování 13.-"- 14.Výrobní systémy světové třídy Semináře: 1.-4. Zadání programu. Grafické zpracování na PC.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (20) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie (10) Technologický management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2303T002) Strojírenská technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku